Search

La PTP considera insuficient i discriminatòria la proposta d’Ordenança sobre tarifació social de l’AMB i hi presenta al·legacions

nov. 11 2021

nov.

11

2021

[vc_row content_placement=”middle” css=”.vc_custom_1636542630067{background-color: rgba(129,215,66,0.11) !important;*background-color: rgb(129,215,66) !important;}”][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]?‍♀️ La PTP considera excessivament tímid l’abast de l’ordenança i denuncia que l’àmbit d’aplicació de l’ordenança és insuficient, discriminatori i injust

? L’Ordenança presentada per l’AMB representa una greu discriminació per raons d’edat i a persones amb diversitat funcional

? Des de la PTP instem a la unificació de requisits i criteris en l’obtenció del reconeixement de la tarifació social[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_btn title=”Descarrega aquí el comunicat!” color=”success” align=”center” i_icon_fontawesome=”far fa-newspaper” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Ftransportpublic.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F11%2F20211111-Tarifacio-social.pdf|target:_blank”][vc_btn title=”Descarrega aquí les al·legacions!” color=”success” align=”center” i_icon_fontawesome=”fas fa-th-list” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Ftransportpublic.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F11%2F211025-Allegacions-Ordenanca-tarificacio-social-WEB.pdf|target:_blank”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1609142872260{padding-top: 10px !important;}”][vc_column_text]El Consell metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió de 28 de setembre de 2021, va aprovar inicialment l’Ordenança Metropolitana Reguladora del Sistema de Tarifació Social del Transport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, segons s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 8 d’octubre de 2021.

L’ordenança presentada té per objecte la definició del sistema de tarifació social del transport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en l’àmbit dels seus municipis, de les condicions per beneficiar-se’n i del seu model de gestió.

Aquesta definició inclou un canvi en la denominació dels títols, l’aplicació de la tecnologia contactless lligada a la T-Mobilitat (que recordem es troba encara en fase de proves) i canvis en les sancions relacionades amb els títols definits. Queda clar, doncs, que l’abast de l’Ordenança no suposa pràcticament cap canvi de la situació actual ni cap evolució cap a una millor regulació. 

És per això que les al·legacions de la PTP parteixen de les següents premisses:

 1. Caldria regular el lligam entre la proposta de l’AMB i la tarifació social de l’ATM: 
  1. Recollir tots els títols amb algun tipus de descompte, com són la T-16, la T-Jove, la T-Atur i la targeta per famílies nombroses.
  2. Unificar criteris per a establir l’abast municipal de la tarifació i que no quedi limitada a unes zones concretes segons l’ens que emeti el títol.
  3. Establir un únic ens gestor de la tarifació social amb un sol model de gestió.
 2. La norma ha de reflectir la voluntat d’eliminar qualsevol discriminació per raó d’edat, residència o serveis de transport públic, entre els ciutadans i ciutadanes metropolitanes.

En canvi, l’ordenança presentada indica en l’article 2 que l’àmbit territorial i de serveis de transport públic que abasta el sistema de tarifació social és estrictament el dels municipis que pertanyen a l’AMB i per uns serveis determinats (autobusos metropolitans, FGC dins la zona tarifària 1, metro, trambaix, trambesós i funicular de Montjuïc). Per a ser més exactes en destaquem:

 • Restricció dels serveis de FGC:
  • Només d’aplicació a la zona tarifària 1 sense comptar amb la zona 1-2.
  • Perpetuació de la discriminació pel que fa a l’ús de la targeta d’acompanyant de persones amb discapacitats quan aquests viatgen en FGC (article 3.2 Ordenança)
 • No aplicació dels títols socials a determinats serveis de transport públic metropolità interurbà dependents del Govern de la Generalitat, com rodalies (RENFE) a les zones 1 i 2.

Respecte als 2 punts anteriors, cal indicar que quan es va aprovar l’aplicació de la tarifa plana d’una zona als municipis metropolitans adscrits fins llavors a la zona 2 del STI i es va eliminar l’exempció d’aquests municipis de pagar el Tribut Metropolità, es va acordar amb els Alcaldes dels municipis afectats la millora de serveis i l’aplicació de la tarifació social  completa a la nova zona 1-2 dins de l’àmbit de l’AMB.

 • No aplicació dels títols socials a determinats serveis d’autobusos interurbans que fan el servei en l’àmbit metropolità.
 • No inclusió de coordinació amb la resta de títols socials existents com la T-16, T-Atur, etc.
 • Manteniment de diferents títols socials metropolitans únics per al municipi (arran de convenis amb ajuntaments). 
 • Discriminació segons edat i municipi: els convenis municipals poden instrumentar diferents nivells dins de la tarifació social, aplicant diferents criteris per a l’edat mínima per a la petició del títol, a partir d’assumir econòmicament per part del municipi les “excepcions” convingudes.
 • Manca de referència a la transició entre els títols actuals i la seva digitalització amb la T-Mobilitat. Alertem que la seva aplicació sense una transició a consciència  pot suposar la discriminació de diversos col·lectius que, per diferents motius d’edat o accessibilitat, poden no disposar de les habilitats per a l’ús de la tecnologia

Amb tot això, veiem que hi ha una manca general de compliment dels compromisos i l’absència d’un model global i just en la tarifació social proposada, que discrimina als usuaris del transport en funció del municipi de residència i l’edat a través de convenis i situacions “d’excepció”. Aquestes discriminacions són inadmissibles i fa imprescindible reclamar que s’unifiquin les condicions d’ús del transport públic en l’àmbit metropolità.  

Des de la PTP denunciem que el que s’ha analitzat fins al moment és una part del problema que suposa la manca d’unificació en els criteris per a l’obtenció de la tarifació social i la bonificació per als usuaris. És una matèria estudiada amb detall, entre altres, en els Informes del Síndic de Greuges de Catalunya de 2005 i 2010, i que va motivar un específic Informe sobre el preu dels transports públics l’any 2014

Per això, des de la nostra associació, instem a les administracions competents en matèria de tarifació social a realitzar accions conjuntes per a l’aplicació d’un criteri unificat i que sigui d’aplicació a tot  l’àmbit STI i no limitat a unes zones o transports en concret, amb la implementació d’un model de gestió que no discrimini ni usuaris ni operadors. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

També et pot interessar...