20100112-balaguer

20100112-balaguerLa PTP de l’Àrea de Lleida ha presentat 10 al·legacions a l’estudi informatiu i d’impacte ambiental  de la Integració urbana de la línia ferroviària Lleida – La Pobla al municipi de Balaguer, que planteja 2 alternatives: el soterrament de la línia o la seva integració mitjançant un tractament tipus tren-tramvia. 7 al·legacions de la PTP raonen una posició contrària al soterrament del ferrocarril en aquesta vila, i les altres 3 proposen mesures per no reduir prestacions a la línia Lleida – la Pobla de Segur.

logo30-save Descàrrega de les al·legacions (PDF, 716 KB)