Search

Des de la PTP celebrem l’aposta per la construcció de l’estació intermodal en el àmbit de Tarragona, situada en la intersecció entre la línia convencional Reus-Tarragona i el Corredor Mediterrani. Aquesta decisió representa un avanç cap a una xarxa de transport més cohesionada i connectada al Camp de Tarragona, contribuint a estructurar el territori i millorar la mobilitat pública.

No obstant això, cal tenir en compte diversos aspectes a tenir en compte.En primer lloc, és crucial avaluar l’impacte urbanístic i territorial de l’estació, garantint accessibilitat viària i mobilitat local als nuclis habitats propers. A més, s’ha de coordinar amb altres projectes com el nou ramal ferroviari Tarragona-València.

Pel que fa a la intermodalitat ferroviària, és important optimitzar les connexions entre els diferents serveis ferroviaris, incloent els de Rodalies, regionals i el TramCamp, i dotar l’estació de la línia convencional Reus-Tarragona de la capacitat necessària per a futurs serveis combinats de velocitat alta/convencional.

Així mateix, cal millorar la intermodalitat amb l’autobús, assegurant un disseny òptim de les instal·lacions i itineraris per a garantir una connexió eficient amb els serveis d’autobús urbans, interurbans i de llançadora a l’aeroport de Reus.

Finalment, s’ha de tenir en compte la intermodalitat amb els modes de mobilitat activa com la bicicleta i els vehicles de mobilitat personal (VMP), assegurant infraestructures adequades i aparcaments segurs a l’estació.

 

Llegeix aquí les al·legacions presentades