Search

Compareixença de PTP al Parlament sobre la proposta de Llei de finançament del t. públic: l’oportunitat definitiva per finançar una mobilitat més social i ambiental

febr. 11 2015

febr.

11

2015

20150211-parlament

El transport públic col·lectiu és la quarta pota de l’Estat del Benestar després de la Salut, l’Educació i l’Habitatge, però no gaudeix d’un finançament clar ni estable. La PTP veu molt oportú abordar definitivament la llei de finançament del transport públic, pendent des de 2004 d’acord amb la disposició addicional vuitena de la llei 9/2003 de la Mobilitat. Necessitem la llei per resoldre un problema financer i de tarifes. Celebrem aquest debat parlamentari.

 

Amb data 8 de juliol de 2015 el grup parlamentari d’ICV-EUiA va presentar una “proposició de llei de finançament del sistema integrat de transport públic de Catalunya” (reg. 72566) que fou admesa a tràmit a la Mesa del Parlament. La proposta de llei es publica al DOGC amb data 14/07/2015.

 

La PTP considera que amb aquesta llei no es pot perdre l’oportunitat de crear figures fiscals sobre el vehicle privat amb caràcter finalista per finançar el transport públic. La PTP ha proposat tres mesures obligatòries: el recàrrec del tram autonòmic de l’impost d’hidrocarburs, un nou impost sobre les places d’aparcament de rotació dels centres generadors de mobilitat amb bona accessibilitat en transport públic; la dedicacio de part de la taxa turística actual als àmbits que guadeixin d’integració tarifària subvencionada. Entre les mesures facultatives es proposa l’assignació d’una part de l’IBI i una assiganció total o parcial de la recaptació d’aparcaments públics i de l’impost de circulació. Tanmateix considerem que la llei ha d’estimuar l’oferta i la demanda amb dos nous articles: un sobre la protecció dels àmbits metropolitans amb competències mancomunades i la bonificació dels usuaris de la mobilitat obligada (estudis i feina).

 

logo15-save Descarregar text de la compareixença i propostes de PTP de la proposta de llei (PDF)

logo15-link Canal Parlament: Compareixences de PTP, FAVB, CONFAVC, Stop Pujades i Associació de Consumidors en Acció

logo15-save Descarregar text de la proposició de llei de finançament del transport públic (PDF)

 

També et pot interessar...