El consejero de Fomento del Gobierno de Navarra, Luis Zarraluqui, explicó los cambios que propone la Comunidad Foral para el mayor aprovechamiento de la red actual y avance de las prestaciones ferroviarias en menores plazos.

La PTP defiende las líneas de tráfico mixto y estaciones céntricas en las jornadas “El futuro del tren en Navarra”

El pasado 18 de junio la PTP participó en las jornadas “El futuro del tren en Navarra“, organizadas por el Foro para la Sostenibilidad de Navarra en la Universidad Pública de Navarra para presentar el proyecto ferroviario TREN 2020 y defender el uso y mejora de líneas de tráfico mixto (viajeros y mercancías) en lugar…

Read more
20130614-diba

IX Jornada Tècnica de Mobilitat: Integració de l’autobús en entorns sensibles: experiències europees

La PTP va participar a la IX Jornada Tècnica de Mobilitat de la Diputació de Barcelona, dedicada a la relació entre espai viari i autobús. En un extens programa matinal, on es van abordar diversos aspectes d’aquesta interacció, no sempre favorable al transport públic, la PTP va dedicar-se a exemplificar algunes mesures europees d’accessibilitat preferent…

Read more
20130611-cecot

El Vallès reivindica infraestructures de mobilitat ferroviària amb un projecte realista, assumible i sostenible

La plataforma FEM Vallès, impulsada per les patronals Cecot, CIESC, UEI i l’associació Via Vallès, de la qual la PTP n’és membre, ha presentat un projecte d’optimització de les línies ferroviàries anomenat Vallès 20×2020 per donar servei al 1,5 M d’habitants del Vallès. FEM Vallès ha aglutinat el món econòmic, social i ambiental per exigir…

Read more
20130603-bus-reus-tgn

La PTP denuncia l’existència de deficiències greus i reiterades en la línia d’autobús interurbà Tarragona – Reus.

La PTP ha comprovat en els darrers mesos l’existència de deficiències greus i reiterades en la prestació del servei d’autobús interurbà Tarragona-Reus. Així mateix, la PTP ha recollit nombroses queixes dels usuaris de la línia tant pel que fa a aspectes de freqüència, puntualitat, adequació del vehicle i atenció al client. Per que fa a…

Read more