Search

“Estudiem i defensem el transport públic”

A més de la defensa i divulgació dels avantatges del transport públic, la PTP és coneguda pels seus exhaustius informes i propostes, així com altres recursos pedagògics. Per aconseguir materialitzar millores és necessària una defensa tècnicament sòlida i molta perseverància, donats els múltiples actors i interessos contraposats a la mobilitat. Des de 1993 la PTP s’ha compromès amb nombrosos projectes de mobilitat sostenible.

Impulsem el Bus Exprés

2.2.2.0Defensem un bus exprés que faci el transport públic competitiu als corredors interurbans, de manera complementària i no solapada amb el ferrocarril. Vam coordinar la Mancomunitat de Municipis de la Vall del Tenes, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per crear la primera línia de bus exprés amb prioritat semafòrica, règim de parades semidirecte i park &  ride de Catalunya. L’actual línia exprés e7 és una història d’èxit.

Impulsem els carrils bus d’autopista

2.2.2.bDefensem que la xarxa viària també sigui pensada per al transport públic front la forta especialització en el vehicle privat. Hem estat pioners en la defensa de l’autobús sobre el viari d’alta capacitat, amb carrils bus propis o conversió dels actuals a carrils reservats per a vehicles d’alta ocupació. El futur carril bus de la B23 és l’exemple més paradigmàtic, així com la reforma del VAO de la C58.

Defensem un ferrocarril al servei de la mobilitat quotidiana

2.2.3Des de principis de la dècada del 2000 la PTP està denunciant l’abandonament del ferrocarril convencional, fins i tot quan només s’escoltaven peticions per escurçar els terminis de l’AVE Madrid – Barcelona. Amb diverses iniciatives hem intentat canviar una visió del ferrocarril purament infraestructural cap a una visió més orientada al servei de la mobilitat quotidiana, planificant primer els objectius horaris per després adaptar les infraestructures de forma racional i constant. Els projectes més destacats són el pla Tren 2014 i el TicTacTren per a Catalunya i el pla Tren 2020 per a Espanya. La PTP ha estat pionera en la defensa de les Rodalies.

Defensem xarxes de transport urbà i interurbà més eficients

2.2.4Per la seva accessibilitat i baix cost d’implantació l’autobús és la base del transport públic a tots els àmbits, urbà i interurbà, a ciutats grans i petites. Per arribar a tots els públics les xarxes han d’adaptar-se a una doble funció: la social, per als ciutadans captius, i l’ambiental, per competir amb el vehicle privat. En molts casos l’autobús hauria de condicionar les infraestructures viàries. La PTP va aconseguir que els partits comencessin a parlar de l’autobús a Barcelona, ja fa més de 10 anys.

Defensa del tramvia

2.2.5.0Apostem pel tramvia per fer front elevades demandes de mobilitat en zones urbanes amb baixos costos d’implantació i regenerant l’urbanisme per donar prioritat al transport públic. L’acabament de la xarxa aprovada per la Generalitat i Ajuntaments l’any 2001 amb el tramvia de la Diagonal de Barcelona i de Laureà Miró d’Esplugues i Sant Just són una de les prioritats de l’associació. També es va elaborar un projecte per al Vallès Occidental (Tramvallès) i el Camp de Tarragona (TramCamp).

Nova política financera i tarifària de la mobilitat

2.2.6La PTP impulsa un nou model de finançament per al transport públic a partir d’una reforma fiscal i noves fonts de finançament que permeti incrementar l’oferta i la demanda. L’any 2013 es va presentar la proposta de targeta T-Ambiental, per reduir el greuge que suposa viatjar per més d’una zona i afavorir la fidelització dels usuaris.