Per defensar el transport públic

“El transport públic et dóna més”

El transport públic, anar a peu i en bicicleta, i un ús més racional del vehicle privat, són claus per assolir una mobilitat més sostenible, saludable, segura i equitativa, que redueixi els impactes negatius d’un model pensat en un cotxe per a cada conductor. El transport públic forma part de les estratègies urbanes i nacionals més eficaces per organitzar la mobilitat de manera econòmicament més eficient i més respectuosa amb les persones i l’entorn.

(Secció en ampliació)

1. Més mobilitat amb menys trànsit

Més mobilitat amb menys trànsitEl transport públic té l’avantatge de generar més mobilitat i fluïdesa que el vehicle privat emprant molt menys espai i generant menys impactes sobre la ciutat i l’entorn. Una línia de tramvia equival a una avinguda amb dotze carrils, i una línia de rodalies a tota una autopista.

2. Més estalvi energètic

Més estalvi energèticCom a conseqüència de la seva capacitat i economies d’escala, el transport públic està més electrificat que el privat i consumeix menys energia per viatger.

3. Més salut

Més salutEl transport públic emet menys contaminació per persona, tot ajudant a reduir les víctimes de la contaminació de l’aire. L’any 2007 3.500 persones perdien la vida prematurament a l’àrea metropolitana per la baixa qualitat de l’aire.

4. Més seguretat viària

Més seguretat viàriaEl transpore públic disposa de les millors ràtios de seguretat contra els accidents al tranpsort terrestre.

5. Més lluita contra el canvi climàtic

Més seguretat viàriaEl transport és el segon provocador de canvi climàtic a Catalunya rera la indústria. El sistema de transport públic té menors emissions de gasos d’efecte hivernacle.

6. Més autonomia i equitat social

Més autonomia i equitat socialEl 54% de les dones catalanes no tenen permís de conduir, i el 42% dels homes tampoc. A més del gènere, el poder adquisitiu o l’àmbit de residència són factors d’exclusió social i laboral quan es depèn únicament del cotxe privat.

7. Més llocs de treball

Més llocs de treballEl transport públic i flotes compartides generen molts més llocs de treball per viatge-km, i no deslocalitzables.

8. Més estalvi a la teva comunitat

Més estalvi al paísEl transport públic ajuda a reduir la factura ambiental i social del transport (externalitats anuals per congestió, contaminació, accidents, canvi climàtic…)

9. Més poder adquisitiu

Més poder adquisitiuLa despesa anual per persona és molt menor en transport públic que en l’ús individual del cotxe. Per 30 km diaris l’ús del cotxe és quatre vegades més car.

10. Més benestar

Més benestarConduir un vehicle particular requereix un estat d’atenció permanent, mentre que anar en transport públic es pot compatibilitzar amb la lectura o altres activitat.