Search

El conseller Puig lliura les 3es Medalles i Plaques al Mèrit del Transport

oct. 28 2003

oct.

28

2003

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, ha lliurat aquest vespre les Medalles i Plaques al Mèrit del Transport en la seva 3a edició. Aquests guardons es van crear l’any 1999 amb l’objectiu de reconèixer les persones, organismes, entitats i empreses que contribueixen d’una manera destacada a desenvolupar i millorar el sector del transport al nostre país, en qualsevol de les seves modalitats.

La Medalla s’atorga a persones físiques i que es podrà concedir, en el seu cas, a títol pòstum. Enguany, els guardonats són els següents:

Sr. Miquel Elizalde. Empresari pioner en el sector de l’aeronàutica. Amb el seu esforç personal va contribuir a l’establiment d’un sector industrial que ha gaudit de reconeixement internacional.

Sr. Antoni Muñoz Pellicer. En reconeixement a la seva especial dedicació al transport de viatgers pe carretera, on ha destacat pel seu esforç personal i
empresarial en la modernització del sector dels serveis regulars i la seva adequació a les necessitats dels usuaris.

Sr. Lluís Badía Chancho. En reconeixement a la seva brillant trajectòria professional en el sector portuari, on ha aportat el seu treball i esforç a l’increment, millora i progrés de les activitats portades a terme en el port de Tarragona.

Sr. Joaquín Atienza Atienza. En reconeixement a la seva llarga dedicació professional en l’àrea comercial de les línies aèries, on ha destacat per la seva aportació a l’adequació dels serveis aeronàutics a les necessitats dels seus usuaris.

Sr. Manel Sánchez Damians. En reconeixement a la seva dedicació durant més de seixanta anys a la cultura aeronàutica i a l’aviació a Catalunya, de la qual es celebra el seu centenari. Amb el seu esforç ha contribuït a l’associacionisme en el sector aeronàutic i a impulsar tot tipus d’activitats en el món de l’aviació.

Sr. Jaume Griñó Pons. Empresari de llarga dedicació en el sector de viatgers per carretera amb una especial vinculació a les terres de Lleida, havent destacat pel seu esforç personal en la modernització de la xarxa de serveis regulars.

 

La Placa s’atorga a empreses, associacions, entitats i d’altres persones jurídiques. Els guardonats han estat:

Spain Tir Tansportes Internacionales, SA. Empresa que al llarg de la seva trajectòria ha sabut donar resposta de forma eficaç i eficient a les necessitats dels operadors econòmics en les diverses activitats relacionades amb el transport de mercaderies per carretera i la logística.

Associació Provincial Empresarial de Transport de Mercaderies per Carretera. Entitat que ha defensat brillantment els interessos del sector del transport de mercaderies per carretera a Lleida, promovent la millora de tots els aspectes que redunden en un benefici tant per les empreses com pel seus usuaris.

Autocares Molist, SA. En reconeixement a la seva brillant trajectòria empresarial en el sector del transport discrecional de viatgers per carretera, havent sabut adaptar-se a les noves necessitats, garantint en tot moment un servei fiable i segur.

Empresa Municipal del Transport de Tarragona. En reconeixement al seu esforç en adaptar el servei de transport públic de viatgers de l’àrea de Tarragona a les necessitats dels usuaris, per tal de poder oferir un servei d’alta qualitat, sostenibles des del punt de vista mediambiental i accessibles al conjunt de ciutadans.

Associació per a la Promoció del Transport Públic. Entitat que ha destacat per les seves accions i plantejaments en defensa i promoció del transport
públic, participant activament en la proposta d’accions que tendeixin a assolir una mobilitat sostenible i segura.

Cooperativa de Transportes Sabadell. Entitat que amb l’esforç i treball dels seus socis ha arribat a ser un dels punts de referència del sector del transport de mercaderies a la comarca del Vallès Occidental. L’eficiència dels seus serveis ha fet possible el seu creixement i expansió.

 

També et pot interessar...