Search

El Pla Desplaçament d’Empresa (PDE) de Tusgsal impulsa la mobilitat activa i elèctrica

des. 15 2022

des.

15

2022

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

La segona actualització del PDE aposta pels modes elèctrics per a millorar la mobilitat laboral

TUSGSAL, l’empresa més gran i capdavantera del grup DIREXIS, és l’operador d’autobús de la xarxa diürna de transport públic del Barcelonès Nord i nocturna de Barcelona, des de fa més de 30 anys.

Amb una plantilla de més de 900 persones ha d’implementar de manera obligatòria un Pla de Desplaçament d’Empresa (PDE) que ja va elaborar l’any 2008 i ha anat actualitzant el 2015 i al llarg del 2022.

El PDE, instrument al servei de la mobilitat sostenible

El PDE, com a conjunt d’actuacions que pretenen optimitzar la mobilitat dels treballadors afavorint l’ús de modes de transport alternatius al vehicle privat, s’emmarca dins la Política de Responsabilitat Social que TUSGSAL està implementant des de fa anys.

Aquesta es basa en la integració de la gestió econòmica, ètica, social i ambiental dins de l’organització: l’aposta per la responsabilitat social i la sostenibilitat es reflecteix explícitament a través de compromisos com l’adhesió al Pacte mundial de les Nacions Unides i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS); i en la preocupació de l’empresa per reduir l’accidentalitat laboral.

El PDE s’elabora a partir d’una diagnosi i caracterització dels desplaçaments laborals, recolzant-se en una enquesta de caràcter voluntari als treballadors. Per l’actualització del 2022, la participació va ser del 61%, garantint així la representativitat dels resultats.

 

Principals conclusions de la diagnosi

 • Tres centres de treball ubicats a Badalona i heterogeneïtat dels horaris d’entrada/sortida de la plantilla.
 • El 80 % de la plantilla viu en el Barcelonès Nord, en les zones properes als centres de treball.
 • L’accessibilitat als centres de treball en transport públic i en cotxe és bona, mentre que a peu i en bicicleta és millorable (falta de continuïtat i de connectivitat, entre d’altres).
 • Un 51 % de la plantilla utilitza un mode de transport motoritzat (cotxe o motocicleta) per anar o tornar de la feina.
 • El cotxe és el principal mode de transport a tots els centres de treball (representa el 41 % dels desplaçaments domicili-feina), per rapidesa i comoditat. La facilitat per aparcar, així com el fet que els conductors inicien o finalitzen el seu servei en franges horàries amb poca cobertura de transport públic, pot explicar parcialment aquest resultat.
 • No obstant, cal destacar que l’ús del cotxe s’ha reduït en 8 punts respecte del 2015, fruit de les mesures de l’anterior PDE.
 • La proporció de modes més sostenibles (bicicleta i patinet) s’ha incrementat entre el 2015 i el 2022, passant del 0,2 % al 5,1 % dels desplaçaments. Aquesta tendència podria ser parcialment atribuïble a la situació pandèmica, combinada amb l’auge de les bicicletes i patinets elèctrics que fan el recorregut més amè, ja que no hi va haver millores substancials en la xarxa ciclista als centres de treball.
 • L’anar a peu representa un 9 % dels desplaçaments domicili-feina. S’ha reduït en 3 punts entre el 2015 i el 2022, probablement a causa del canvi d’ubicació de la cotxera secundària, més allunyada de les zones residencials.
 • Actualment, l’ús compartit del cotxe és feble (9 %), però un 71 % dels enquestats estaria a favor si hi hagués coincidència d’horaris i proximitat del domicili.
 • Un 30 % dels entrevistats estaria disposat a passar-se a la bicicleta o el patinet si l’empresa facilités l’accés a aquests mitjans.

Propostes d’actuació

TUSGSAL ha elaborat 14 propostes d’actuacions classificades en tres línies estratègiques per incentivar els modes més sostenibles i racionalitzar l’ús del vehicle privat. L’objectiu és reduir costos de transport i d’emissions de gasos contaminants i d’efecte hivernacle.

1. Foment de la mobilitat activa i elèctrica, a través de les actuacions següents:

 • Adequar un espai per a bicicletes a la cotxera de les Guixeres.
 • Posar a disposició de la plantilla una flota de bicicletes elèctriques per als desplaçaments in itinere.
 • Adquirir una flota de vehicles elèctrics (ciclomotors o motocicletes) pels desplaçaments in missio.
 • Proposar descomptes als treballadors/res per a l’adquisició de patinets elèctrics.
 • Equipar els autobusos de TUSGSAL d’un espai tancat per guardar les bicicletes plegables/patinets elèctrics dels conductors.
 • Rehabilitar els guals dels passos de vianants i voreres a la cruïlla de la ctra. de Can Ruti amb l’av. de Conflent.
 • Millorar la xarxa de vianants als centres de treball, basant-se en els defectes que es van detectar en la diagnosi del PDE.
 • Prolongar els carrils bicicleta existents fins a les cotxeres de Can Ruti i Guixeres.

2. Increment de l’ús eficient del vehicle privat:

 • Promoure la compra/renting de vehicles ECO (híbrids, híbrids endollables i elèctrics).
 • Crear punts de recàrrega per a vehicles elèctrics dins de les instal·lacions de TUSGSAL.
 • Crear places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) a les dues cotxeres.

3. Gestió de mobilitat:

 • Difondre una campanya de conscienciació sobre els avantatges dels modes de transport més sostenibles.
 • Crear, dins de l’App dels treballadors/es de TUSGSAL, una plataforma per facilitar l’ús del cotxe compartit.
 • Crear unes places d’aparcament reservades al personal que es desplaci en cotxe compartit.

Per fer el seguiment del PDE, TUSGSAL disposa d’una comissió de treball en què col·laboren els diferents departaments de l’empresa. Es preveu implementar aquestes mesures a curt i mitjà termini.

 

Direxis – Tusgsal[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”No et perdis cap article de la revista!” txt_align=”center” color=”green”][/vc_cta][vc_btn title=”Número 68 disponible aquí!” color=”success” size=”lg” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Ftransportpublic.org%2Fmss68%2F|title:N%C3%BAmero%2068″][/vc_column][/vc_row]

També et pot interessar...