Search

El ple municipal de Sant Cugat dóna suport unànime al projecte TramVallès de la PTP

març 18 2009

març

18

2009

  • El TramVallès és una proposta de tren-tramvia amb trams de carrils bus urbà entre Terrassa, Sant Cugat i Montcada que vol resoldre les connexions internes més importants del Vallès i aproximar en pocs minuts els barris més densos a la xarxa ferroviària existent de Renfe i FGC
  • El TramVallès donaria coherència al transport públic metropolità de la segona conurbació de Catalunya, integrada dins la regió metropolitana de Barcelona però amb una xarxa ferroviària massa radial cap a la capital catalana.

El 16 de març el ple municipal de Sant Cugat del Vallès va aprovar per unanimitat donar suport a la proposta TramVallès, convertint-se en el segon municipi vallesà que recolza la idea d’un tramvia comarcal. Aquest suport confirma que el TramVallès té un suport social i polític cada vegada més ampli i plural.

El TramVallès a Sant Cugat permetria una connexió ràpida i d’alta capacitat entre l’estació de Sant Cugat del Metro del Vallès d’FGC amb Esade, el Centre Direccional, Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Badia i Barberà de forma ràpida i eficient, a més d’esdevenir una plataforma reservada per reforçar el transport urbà dins del municipi. Diverses actuacions sobre les infraestructures d’FGC a Sant Cugat també permetrien estendre aquest transport públic per la carretera de Rubí fins aquest municipi veí, aconseguint integrar dins la xarxa de transport públic ferroviari tot el creixent continu urbà al voltant de la ciutat.

La PTP manifesta la seva satisfacció pel creixent suport social i polític del projecte Tramvallès i encoratja la resta d’ajuntaments afectats a sumar-s’hi com fa 10 anys feren els ajuntaments del Baix Llobregat que avui gaudeixen del Trambaix.
Història del TramVallès

 

Any 2002. La primera aparició del TramVallès en la planificació pública fou el Pla Director d’Infraestructures (PDI) 2001-2010 de l’Autoritat del Transport Metropolità, en referència a un estudi de tramvia entre Ripollet, Cerdanyola, el Centre Direccional i la Universitat Autònoma. La proposta, tot i el seu gran interès per la mobilitat quotidiana, va quedar ràpidament ofegada pel debat de les macroinfraestructures del Vallès.

Abril 2006. La PTP rescata la proposta tramviaire vallesana a les al•legacions al Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya (PITC) 2006-2026 amb una visió comarcal més àmplia. Aleshores es reivindica un tramvia amb més utilitat per les relacions amb més demanda dins del Vallès Occidental, ampliant els límits de la idea inicial fins a Badia del Vallès, Barberà, Sabadell i Terrassa.

Any 2006. L’adenc reclama 3 eixos tramviaires com a part de les alternatives al Quart Cinturó, en les seves al•legacions al Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya (PITC) 2006-2026.

Desembre 2007. La PTP presenta a l’opinió pública un pla ferroviari alternatiu anomenat “Pla Tren 2014”, en el qual es proposen intervencions ferroviàries eficients, esglaonades i afavoridores del transport per ferrocarril a totes les escales. Dinsl la proposta apareix el TramVallès plantejat a l’abril de 2006 ampliat amb una forca des del Centre Direccional fins a Sant Cugat del Vallès, amb l’objectiu de relligar aquesta connexió vallesana tranversal.

Gener 2008. La PTP presenta a Sabadell un estudi que desenvolupa la part urbana del TramVallès als municipis de Sabadell, Barberà i Badia.

Salvador Milà (ICV) i Pere Aragonès (ERC) confirmen el suport polític de les seves formacions al Pla Tren 2014 . Joan Herrera (ICV) inicia una gira catalana per difondre les propostes ferroviàries del “Pla Tren 2014”.

Febrer 2008. Pere Macias i Josep Rull (CiU) formalitzen el suport polític de la seva formació al Pla Tren 2014.

Març 2008. La PTP inicia contactes amb les associacions de veïns vallesanes. La FAVB de Sabadell dóna suport a la proposta. L’Ajuntament de Sabadell inclou el TramVallès com a “estudi de viabilitat” en el Pacte per a les Infraestructures de la ciutat. En poc temps s’hi suma la Comissió per l’arribada del tren de Ripollet, diverses associacions de veïns del municipi, la federació d’associacions de veïns de Barberà, les Candidatures Alternatives del Vallès i Iniciativa per Catalunya Verds.

Maig 2008. L’Ajuntament de Badia del Vallès és el primer en donar suport a la proposta del TramVallès de la PTP, i ho fa per unanimitat del Ple.

Juliol 2008. La PTP integra la proposta del TramVallès a les al•legacions al Pla Territorial Metropolità de Barcelona

Desembre 2008. Roberto Labandera (PSC-CpC) confirma que el seu grup parlamentari recolza l’esperit però no les propostes del “Pla Tren 2014”

Gener 2009. S’amplien els contactes per difondre la proposta del TramVallès a més entiats veïnals i també sindicals. S’incorpora la connexió entre Sant Cugat i Rubí a la proposta.

Febrer 2009. El BACC, Probici Sant Cugat i la PTP es reuneixen amb l’Ajuntament de Sant Cugat amb propostes de mobilitat sostenible pel Pla de Mobilitat de la ciutat.

Març 2009. La PTP es reuneix amb el secretari de Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, per explicar la proposta TramVallès dins del paquet ferroviari alternatiu Pla Ferroviari “Tren 2014”. Durant la reunió es manifesta una voluntat d’estudiar la viabilitat de la proposta tramviaire per tenir-la en compte a la revisió del Pla Territorial Metropolità si així ho determina el Govern.

Març 2009. El ple municipal de Sant Cugat dóna suport al projecte TramVallès.

 

Esquema del Tramvallès

 

tramvalles-planol-gral

També et pot interessar...