Search

El PTMB: Un pla que ha de madurar

oct. 16 2009

oct.

16

2009

20091016-ptmbNota de premsa conjunta d’ADENC-EdC, COAMB, DEPANA, Ecologistes en Acció i PTP

El PTMB és una bona oportunitat per fer un pas significatiu i responsable pel necessari canvi de model territorial i econòmic.

Les entitats organitzadores de les jornades de debat sobre el Pla reclamen una millora substancial en les estratègies, accions i normes definides pel Pla abans de la seva aprovació provisional.

Els passats 6 i 8 d’octubre ADENC-Ecologistes de Catalunya, l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), DEPANA i Ecologistes en Acció vàrem organitzar unes jornades de debat sobre el Pla territorial parcial de la regió metropolitana de Barcelona (PTMB), jornades moderades pel Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB).

Les conclusions

Al llarg de les dues jornades els ponents destacaren positivament la redacció del Pla com a eina clau i necessària en la planificació i ordenació d’un territori on viuen prop de 5 milions de catalans. Amb tot, en les sessions també es posaren en evidència, entre d’altres, algunes febleses i dèficits del Pla:

  • manca de concreció en les estratègies destinades a protegir els espais d’interès connector i acceptació de la pèrdua definitiva d’alguns d’aquests sectors crítics;
  • absència d’instruments que introdueixin la gestió mancomunada dels ecosistemes agrícoles
  • manca de consideració de l’agricultura com un sector estratègic
  • debilitats d’un model d’assentaments urbans nodal que oblida realitats urbanes potents i consolidades i que renuncia a la reforma com a principal eina per afrontar la situació actual del parc d’habitatges i de sòl urbanitzable disponibles
  • indefinició d’un model de mobilitat més sostenible i viable per assolir els objectius de canvi modal que el Pla defensa
  • insuficiència de les propostes per a la millora de la mobilitat en transport públic col·lectiu i sobredimensionament de les infraestructures viàries
  • no integració d’instruments que facilitin la reorganització d’administracions i la redistribució de les plusvàlues en àmbits territorials o en el els espais agrícoles…

Una demanda adreçada a la Comissió d’Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona i al conseller Joaquim Nadal clogué l’acte: la integració d’agents externs a les administracions públiques en el programa de seguiment i avaluació del Pla.

 

Els objectius

Aquestes sessions volien confrontar en un mateix escenari els continguts del Pla, el seu procés d’avaluació ambiental (procés relativament nou) i diferents lectures crítiques d’alguns agents socials i de les entitats organitzadores. Alhora, posar de relleu els dèficits de participació pública i debat en la formulació del Pla, aspectes clau en la seva legitimació. És així que el mateix termini d’informació pública, 45 dies per a particulars i entitats, s’ha contraposat negativament amb els tres mesos i mig de què han disposat els ens locals. Debatre el Pla per millorar-lo fou l’objectiu bàsic del debat, objectiu que les entitats organitzadores mantenim fins a la seva aprovació.

Les sessions comptaren amb la participació de Josep Maria Carrera (coordinador de la redacció del PTMB, director de planejament de l’Institut d’Estudis Territorials), Rufí Cerdán (Subdirector general d’Avaluació Ambiental de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del DMAH), d’Agàpit Borràs (arquitecte membre d’AUS i AAUC), de Manel Larrosa (arquitecte, membre d’ADENC-EdC i de Via Vallès), de Ricard Riol (President de la PTP), de Jaume Grau (portaveu d’Ecologistes en Acció de Catalunya), de Maria Rovira (responsable de Política Territorial a la Comissió Permanent Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya), de Guillem Domingo i Juan Martínez (ADENC-EdC), i de Manel Cunill (director de DEPANA).

NOTA: Podeu trobar un resum més detallat de les diferents ponències i currículums dels ponents en el document adjunt

 

logo30-save Resum de les jornades del PTMB (PDF, 95 kB)

 

Alhora, disposeu de les ponències i arxius d’àudio a

logo30-link Web de l’ADENC

Signen: ADENC-EdC, COAMB, DEPANA, Ecologistes en Acció i PTP
Regió Metropolitana, 16 d’octubre de 2009

També et pot interessar...