logo-tes
logo-tes
La PTP presenta 21 al·legacions al Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2020 presentat pel Govern de la Generalitat. Tres anys més tard de l’esgotament de la vigència del pla anterior (PTVC 2008-2012), s’ha presentat un document pràcticament buit de contingut que desprograma la millora de Rodalies i dels serveis regionals per ferrocarril, i abandona la concreció i els criteris per als serveis d’autobús.

 

logo15-save Descarregar al·legacions de la PTP al PTVC 2020

logo15-link PTVC 2020

logo15-link PTVC 2008-2012