20130611-cecot

20130611-cecot

La plataforma FEM Vallès, impulsada per les patronals Cecot, CIESC, UEI i l’associació Via Vallès, de la qual la PTP n’és membre, ha presentat un projecte d’optimització de les línies ferroviàries anomenat Vallès 20×2020 per donar servei al 1,5 M d’habitants del Vallès.

FEM Vallès ha aglutinat el món econòmic, social i ambiental per exigir la integració de les xarxes ferroviàries que actualment discorren al Vallès mitjançant intercanviadors, fet que impossibilita cobrir nombroses relacions interurbanes.

logo15-link Plataforma FEM Vallès