Search

Els socis de la PTP reclamen que la NXB sigui més completa, integri tots els transports de superfície, compti amb les superilles i es faci a nivell d’àrea metropolitana

maig 19 2014

maig

19

2014

20140320-socis

Els socis reclamen una reforma completa que integri tots els transports de superfície, les superilles i un àmbit d’àrea metropolitana

La PTP proposarà al moviment veïnal i entitats en defensa del transport sostenible una xarxa alternativa que superi les limitacions de l’actual

 

 

6 preguntes a consulta i un debat molt ric. Per segona vegada, els socis i sòcies de la PTP participen en un debat assembleari sobre un tema important de mobilitat. Després de la primera reunió per tractar les reformes urbanes de Glòries i de la Diagonal, i fixar un posicionament a nivell d’entitat referendat pels socis assistents, s’ha celebrat un debat sobre la nova xarxa de bus, que va tenir lloc a la Biblioteca Poblenou – Manuel Arranz el passat 20 de març. El proper 11 de juny es celebrarà un nou debat sobre la T-Mobilitat, el nou sistema tarifari i de validació que prepara l’ATM i que serà l’embrió de la integració tarifària catalana del transport públic i d’altres serveis de mobilitat.

 

Aquests han estat els posicionaments referendats pels socis i sòcies:

 

PREGUNTA RESPOSTA
1) Aproves les noves actuacions viàries i semafòriques que han acompanyat la posada en marxa de la NXBUS?
Doble carril bus Gran Via, carril bus-taxi als laterals muntanya de la Gran Via, segon carril bus a la Diagonal entre Zona Universitària i Maria Cristina, carril bus a Marina, canvis de direcció, carril bus rotonda interior Pl. Espanya, etcètera.

SÍ,
per unanimitat

2) Aproves en termes generals els itineraris de les noves línies de la fase 1 i 2 de la nova xarxa de bus?
Ponderant l’esquema de xarxa de les 10 línies actuals tenint en compte les 28 futures

SÍ,
per majoria absoluta

3) Aproves en termes generals els intercanvis de la nova xarxa de bus?
Encara que algun sigui millorable!

SÍ,
per majoria absoluta

4A) Aproves en termes generals els intervals de pas de les noves línies de la fase 1 i 2 de la nova xarxa de bus en dies feiners de dilluns a divendres?
Es valora el conjunt de les línies NXBUS en servei.

Empat

4B) Aproves en termes generals els intervals de pas de les noves línies de la fase 1 i 2 de la nova xarxa de bus en dissabtes i festius?
Es valora el conjunt de les línies NXBUS en servei.

NO,
per unanimitat

4C) Aproves la velocitat comercial de la fase 1 i 2 de la nova xarxa de bus?

Es valora el conjunt de les línies NXBUS en servei.

NO,
per majoria simple

5) Aproves en termes generals la fase 1 i 2 de la nova xarxa de bus?
Ponderant tots els aspectes: infraestructures, recorreguts, freqüències i nodes intermodals.

SÍ, per majoria absoluta

6) Futur. Els socis voten per unanimitat en sentit afimratiu a les següens preguntes:

-Sobre la integració de la NXBUS amb la resta de transports urbans i interurbans? Cal integrar el tramvia? Cal integrar el bus interurbà?
-Què se li ha de demanar a la nova xarxa? Velocitat comercial? Accessibilitat? Intermodalitat? (tot)
-Cal articular el debat de la nova xarxa amb el de les superilles i el pla de mobilitat?
-Cal evitar o minimitzar el nombre de transbordaments per accedir al servei de Rodalies (Renfe i FGC)?
-Cal modificar el plantejament de la NXBUS fora de l’hora punta i en dies dissabte i festius?

SÍ,
per majoria absoluta

 

Debat sobre la nova xarxa de bus. Hi ha una opinió clarament majoritària que la nova xarxa de bus no està funcionant encara com a xarxa sinó com a eixos millorats. Per tal de fer funcionar la xarxa de forma ortogonal els socis i sòcies debaten i reclamen canvis:

  • Durant el debat va aflorar el problema de l’afebliment de la xarxa antiga mentre es basteix la nova xarxa de bus, creant problemes a nivell de barri (escapçament de línies, pèrdues de freqüència, etcètera).Sense una implantació total del sistema es pervertiria la idea de xarxa ortogonal. Es constata un empitjorament del servei a les línies clàssiques, associat a les retallades. Caldria doncs, abordar la nova xarxa de bus de forma integral i no amb terminis tan separats.
  • Caldrà afegir noves línies Diagonals que ressegueixin eixos històrics i evitin el doble transbordament en corredors molt consolidats.
  • Es percep una insatisfacció notable pel que fa la freqüència de la nova xarxa en festius, la velocitat comercial i la separació de parades d’alguns punts d’intercanvi.
  • No s’ha fet un debat seriós sobre la integració de la nova xarxa amb el projecte de superilles. Al Poblenou s’han marcat separacions entre eixos en un mateix sentit de 6 illes. Cal estudiar si el bus podrà atravessar alguna superilla, si caldrà crear carrils bus contrasentit en alguns eixos o si caldrà passar de superilles 3×3 a 2×2 per evitar aquestes separacions.
  • Es valora molt negativament el boicot polític de l’Ajuntament de Barcelona al tramvia, per les sinèrgies amb el bus i estalvis econòmics que pot generar una planificació integrada. Aquest punt afecta a la Diagonal sencera i al sector Centre-Gran Via nord.
  • Hi ha una mancança total de visió metropolitana: només es contemplen línies de TMB i majoritàriament circulant pel municipi de Barcelona.

També et pot interessar...