logo-tramvalles-rect

El TramVallès és una proposta de la PTP de xarxa de tren-tramvia que uniria les principals poblacions del Vallès Occidental. Aquesta xarxa permetria una comunicació ràpida i eficient entre municipis propers i acostaria tots aquells barris densos a la xarxa ferroviària de Renfe i d’FGC. La proposta de tren tramvia interurbà es complementaria amb filloles urbanes de tramvia i carril bus. En algunes zones urbanes s’emprarien plataformes mixtes tramvia-autobús en recorreguts interurbans vies ferroviàries amb prestacions superiors de velocitat. El total de la xarxa TramVallès es composa de 58 km distribuïts de la següent manera:

  • Interurbana troncal (Terrassa – Sabadell – UAB – Montcada / Sant Cugat – Rubí): 38 km
  • Urbana Sabadell – Badia: 10 km
  • Circular urbana Terrassa: 10 km

 

logo30-save Proposta d’implantació a Sabadell, Barberà i Badia (PDF 1,11 MB)

logo30-save Plafons explicatius (PDF, 2,98 MB)

logo30-save Al·legacions al Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya


 

El TramVallès va ser elaborat per la PTP com a al·legació al Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya amb l’objectiu de resoldre de manera eficaç i sostenible la mobilitat interna de la comarca a un cost raonable. El Vallès Occidental és una comarca amb 846.000 habitants, on el pes de la mobilitat interna és molt important: un 84 % dels desplaçaments tenen origen i destinació en el seu interior. En canvi, això no està reflectit en el transport públic de la comarca, que només es presenta competitiu enfront el cotxe en els desplaçaments cap a Barcelona. Un 52 % dels desplaçaments a la comarca són amb vehicle privat (enfront del 24 % del Barcelonès), i només un 10 % es realitza en transport públic (30 % al Barcelonès). L’objectiu del TramVallès és millorar considerablement la quota del transport públic oferint un servei de qualitat.

 

tramvalles-planol-gral

Proposta de tren-tramvia interurbà i filloles urbanes

 

El tramvia és capaç de transportar entre 4.000 i 8.000 persones per hora i sentit (el 50% de la capacitat d’una línia de Metro) a un cost 6 o 10 vegades inferior al d’un túnel. El consum energètic és un 30% inferior per plaça respecte un troleibús també elèctric i la seva capacitat pot ser equivalent a vuit carrils per a vehicles privats (en ambdós sentits). La plataforma reservada i la prioritat semafòrica el converteixen en el transport idoni per recórrer distàncies urbanes de fins a deu quilòmetres, distància més que suficient a les grans ciutats del Vallès. En zones urbanes la plataforma tramviaire podria acollir la circulació d’autobusos urbans. En zones interurbanes el tramvia circularia per trams ferroviaris amb prestacions de tren.