La PTP dóna suport a la petició de creació d’una nova línia d’autobús exprés formulada pels ajuntaments del marge esquerra del riu Besòs, i que hauria de permetre disposar d’una connexió en transport públic ràpida i freqüent entre les poblacions de la Roca del Vallés, Vilanova del Vallés, Montornès i Martorelles (en conjunt, 49.196 habitants) i Barcelona.

Des de la PTP recordem l’èxit que ha tingut la implantació de línies de característiques similars. En especial, volem ressaltar l’antecedent que suposa la línia E7 Bus de la Vall del Tenes, llargament reivindicades des de la nostra entitat i finalment  posada en servei amb resultats molt positius.

La posada en marxa de la nova línia hauria d’anar acompanyada d’una adequació dels horaris de les línies urbanes i interurbanes de les poblacions servides, que asseguressin un enllaç ràpid entre la nova línia, els nuclis allunyats del centre urbà, les línies d’aportació a les estacions ferroviàries de la R2 i les línies d’autobús ja existents amb origen/destí a Granollers.