Search

La PTP recolza la reforma i millora del Tramvia Blau de Barcelona

gen. 25 2018

gen.

25

2018

Barcelona, 26 de gener de 2018. L’anunci per part de TMB de la suspensió del servei turístic del Tramvia Blau a partir de diumenge 28 de gener per iniciar una renovació de vies, catenària i alineació de carrils a la calçada, ha donat lloc a especulacions i rumors sobre una eventual i futura supressió d’aquest transport tan simbòlic. De la mateixa manera que ha fet la Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril, la PTP vol contribuir a clarificar l’estat de la qüestió i exigir l’Ajuntament que presenti ràpidament un projecte concret i calendari de reposició del servei. Des de fa temps, la PTP tenia constància dels plans de TMB per actualitzar la infraestructura del Tramvia Blau, que data de principis del segle passat, i pels problemes que planteja l’excessiu desgast de la via. Aquestes han estat les raons que compartim per posar al dia la infraestructura i plantejar alhora una sèrie de millores d’explotació i d’encaix urbà imprescindibles per a què el Tramvia Blau pugui donar un bon servei. Tan important és actualitzar la infraestructura com caviar el patró d’explotació del tramvia.

La gran afluència de persones al cim del Tibidabo, bé per anar al parc d’atraccions o per gaudir de les vistes, uns dos milions de persones l’any, permeten entreveure el gran potencial de captació de viatges que té Tramvia Blau. Seria desitjable no escampar rumors i abordar un debat sobre quin model de tramvia volem i quina és la remodelació coherent amb el servei desitjat. No és el mateix un tramvia museïtzat, amb viatges esporàdics uns quants dies a l’any, un tramvia de cap de setmana i estius (model actual) o un tramvia d’ús diari (model Porto, Sóller, San Francisco…). Des de la PTP defensem un ús diari plenament integrat en la cadena modal d’accés sostenible al cim del Tibidabo basat en la combinació del metro L7 d’FGC, Tramvia Blau i Funicular del Tibidabo, amb un bitllet únic distribuït a màquines autovenda i quioscos, així com altres packs d’oci. Cadascun dels possibles models d’explotació requereix una inversió diferent. A tal efecte les propostes de l’estudi presentat a TMB demanaven canvis importants sobre el servei:
  • Desenvolupament d’un model operatiu intensiu  que s’adeqüi a les puntes turístiques tal com fan el Telefèric de Montjuïc i Bus Turístic. El manteniment d’un servei ferroviari tan curt (1,12 km) amb servei durant només la meitat de deies de l’any és un model molt antieconòmic, en presentar alts costos inicials, tot i que baixos costos marginals. Donat l’alt cost per disposició del servei caldria treure el màxim profit i prestat servei tots els dies de l’any, adequat, això sí, a la demanda previsible.
  • Racionalització de l’oferta de transport públic. Això vol dir que el bus 196 de TMB , amb tarifa integrada, no hauria de fer la competència al tramvia. El servei entre la Pl. Kennedy i la Ronda de Dalt pot fer-se amb altres línies d’autobús -potenciades si s’escau- mentre que el servei entre la Ronda de Dalt i la Pl. Dr. Andreu podria cobrir-se amb el mateix tramvia, oferint als residents i treballadors de la zona un passi especial amb tarifa integrada.
  • Modificació de la secció tipus de l’avinguda del Tibidabo, fent un carril bus-tram central (no lateral) -amb andanes- utilitzable també per les línies regulars d’autobusos de TMB. Actualment les vies no estan alineades de forma coherent amb els carrils de circulació i presenten vulnerabilitat davant l’incivisme dels conductors, tant en l’aparcament com en els avançaments, que haurien de ser impedits. (vegeu annex).
  • Canvi total de la comercialització i l’explotació, a partir de la integració del tramvia a bitllets multimodals i paquets turístics cap al Tibidabo i Cosmocaixa, eliminant la venda a bord, i dedicant el personal d’explotació a moure el màxim de tramvies. Actualment el tramvia perd molta demanda potencial per no disponibilitat i el sistema de venda genera força temps d’espera.
  • Integració de l’explotació i el manteniment amb altres operacions ferroviàries (FGC, BSM funicular del Tibidabo i Tramvia Metropolità). També es proposa la implicació activa de les associacions d’amics del ferrocarril i dels museus de ferrocarril i tècnica de Catalunya en la operació d’aquest servei, seguint altres models de ferrocarrils turístics europeus.

La PTP també vol recordar que el proper diumenge 28 de gener moltes persones aniran a acomiadar-se del Tramvia Blau per un temps. Esperem que s’aprofiti la jornada per posar en valor el Tramvia Blau, evitar escampar rumors i demanar un calendari a l’ajuntament de Barcelona. L’ajuntament hauria de pronunciar-se de forma ràpida sobre quin model de Tramvia Blau vol i quina reforma proposa per a l’avinguda Tibidabo.

 

ANNEX. Noves seccions proposta de PTP per a l’avinguda Tibidabo

      

També et pot interessar...