logo-pxtramvalles

logo-pxtramvallesEn el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el passat 28 d’octubre es va celebrar la Cursa de Transports, que va comptar amb la col·laboració de la Promoció del Transport Públic (PTP).

L’objectiu de la cursa era posar de manifest les diferències en l’eficiència econòmica, temporal i ambiental del transport públic i els modes no motoritzats davant del vehicle privat. La cursa consistia en cobrir una sèrie d’itineraris amb diversos mitjans de transport (transport públic, cotxe, moto, bici i a peu). El punt d’arribada en tots els casos va ser la Plaça Cívica de la UAB.

 

En 3 municipis del Vallès Occidental es va poder comparar el temps de viatge entre el transport públic, el cotxe i els modes no motoritzats. Aquests van ser Badia, Cerdanyola i Sabadell.

 

En els municipis que disposen de connexió ferroviària directa amb l’Autònoma els temps de viatge amb transport públic van ser tant o més competitius que els del cotxe. En el cas de Sabadell el transport públic (FGC) va arribar 3 minuts abans que el cotxe, mentre que en el cas de Cerdanyola el transport col·lectiu (Renfe) ho va fer 2 minuts més tard que l’automòbil. En canvi en el cas de Badia, que no disposa de ferrocarril, el transport públic va quadruplicar el temps de viatge respecte el cotxe. En aquest cas la persona que va fer els 1,5 km que separen l’Ajuntament de Badia i la Plaça Cívica de la UAB a peu va tardar només 4 minuts més que el cotxe i 32 minuts menys que la persona que va fer el recorregut en transport públic. (els resultats detallats de la cursa es poden consultar a la taula annexa a aquest comunicat)


Badia disposa d’una línia d’autobús directa (B6 Sabadell – Barberà – Badia – UAB) que enllaça amb l’Autònoma en poc més de 10 minuts. El problema és que aquesta línia només compta amb 2 expedicions diàries per sentit. És un servei ridícul tenint en compte que la línia B6 és l’únic transport públic que enllaça directament Barberà i Badia, amb una població d’uns 45.000 habitants, amb la UAB. Per a la majoria d’estudiants i treballadors de la UAB residents a Badia i Barberà el servei no els cobreix les seves necessitats per motius evidents.

 

Cal destacar que si el TramVallès estigués en servei uniria Badia i la UAB amb només 3 minuts. Des de Barberà a l’Autònoma es trigaria 8 minuts, mentre que  des de Cerdanyola fins el Campus de Bellaterra serien 14 minuts. Això implica una millora substancial dels temps de viatge actuals.

 

Els nefastos resultats obtinguts pel transport col·lectiu des de Badia del Vallès no deixen de ser una constatació dels dèficits que pateix aquest municipi en matèria de transport públic. Disposa d’autobusos que el comuniquen amb Barberà, Sabadell, Cerdanyola i Barcelona, però que es demostren lents i a més a més tenen poca freqüència, cosa que fa el servei molt poc atractiu, i que aquest només aconsegueixi usuaris captius del transport públic. Aquests dèficits de transport públic eficient el pateixen moltes altres poblacions del Vallès Occidental, que amb quasi 900.000 habitants és la segona comarca més poblada de Catalunya amb una forta activitat en el sector econòmic i de l’ensenyament.  No obstant això no disposa d’un sistema de transport públic de qualitat que vertebri les ciutats i viles vallesanes.

 

Per això, des de la Plataforma pel TramVallès fem una crida a la Generalitat, al Consell Comarcal i als Ajuntaments perquè considerin la construcció de la xarxa de tramvies comarcal (TramVallès) una prioritat. Igualment manifestem que, com a acció immediata i fins que el TramVallès no estigui en servei, s’ha de millorar substancialment el servei d’autobús interurbà de la comarca, dotant-lo de més prioritat per reduir temps de viatge, més freqüència i millor informació a l’usuari.  També cal crear carrils bici des de les ciutats més properes a la UAB ja que, de tots els mitjans estudiats, és el que manté millor relació cost/temps de viatge i és especialment viable en recorreguts de fins a 10 quilòmetres.

 

El Vallès Occidental, 3 de novembre de 2009

Per ampliar informació:

www.tramvalles.cat

plataforma@tramvalles.cat

 

ANNEX: Resultats de la cursa de transports de la UAB 2009

Sortida: dimecres 28 d’octubre 2009 (entre les 7:00 i les 9:00h)

Lloc de sortida

Distància
(1)

Mitjà

Temps
(minuts)

Costos
directes (2)

Costos
indirectes (3)

Cost
total

Badia

Ajuntament

1,5 km

Transport
públic

48

0,77 €

0,05 €

0,82 €

Cotxe

12

1,29 €

0,13 €

1,42 €

Vianant

16

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Cerdanyola

Ajuntament

4 km

Transport
públic

34

0,77 €

0,13 €

0,90 €

Cotxe

32

3,44 €

0,34 €

3,78 €

Bicicleta

13

0,06 €

0,00 €

0,06 €

Vianant

55

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Montcada i R.

Ajuntament.

10 km

Moto

15

2,86 €

2,55 €

5,41 €

Rubí

Ajuntament

9 km

Transport
públic

32

0,77 €

0,30 €

1,07 €

Sabadell

Ajuntament.

7 km

Transport
públic

18

0,77 €

0,23 €

1,00 €

Cotxe

21

6,02 €

0,60 €

6,62 €

Moto

16

2,00 €

1,78 €

3,78 €

Bicicleta

28

0,11 €

0,00 €

0,11 €

Sant Cugat

Ajuntament

7 km

Transport
públic

24

0,77 €

0,23 €

1,00 €

Terrassa

Àrea Olímpica

15 km

Bicicleta

73

0,21 €

0,00 €

0,21 €

Barcelona

SD Gràcia

18 km

Transport
públic

43

1,54 €

0,59 €

2,13 €

Barcelona

SD Sant Andreu

13 km

Transport
públic

40

1,54 €

0,43 €

1,97 €

Bicicleta

47

0,20 €

0,00 €

0,20 €

Martorell

Ajuntament

22 km

Cotxe

40

18,92 €

1,89 €

20,81 €

 

Arribada: Plaça Cívica UAB

(1) Calculada per a recorreguts a peu.

(2) Transport pública calculat amb targeta T-10.

(3) Inclou externalitats: contaminació, soroll i accidents.