20140307-sct-01

20140307-sct-01 20140307-sct-02
Propostes 1 i 2 del Servei Català de Trànsit

 

■ Fa mig any la PTP va demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat i al Servei Català de Trànsit la bidireccionalitat simultània a l’eix de la C-58 com una de les mesures necessàries per afavorir la circulació d’autobusos

■ La PTP reclama que el disseny dels carrils bus-VAO o carrils bus a executar a les vies B-23 i C-31 d’accés a Barcelona siguin més econòmics i flexibles que el de la C-58 i prevegin l’explotació eficient d’autobusos

 

Felicitem el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Servei Català de Trànsit per aquesta decisió. El primer carril bus-VAO de Catalunya fou construït per la Generalitat de Catalunya i havia de tenir la virtut de fomentar els vehicles d’alta ocupació i el transport públic, però els resultats aconseguits han distat molt d’aquest objectiu. Com va advertir la PTP reiteradament, el disseny de la infraestructura no preveia ni l’explotació eficient dels autobusos, pel fet de funcionar únicament en un sentit i tenir un mal disseny d’entrades i sortides; ni fomentava suficientment el cotxe compartit, cosa que requereix quelcom més que un petit estalvi de temps.

 

Després d’un any de funcionament del carril bus-VAO de la C-58, el Servei Català de Trànsit va flexibilitzar el concepte VAO, deixant-hi circular vehicles a partir de dos ocupants enlloc de tres. Ara, un any i mig després de la inauguració, es preveu un canvi més significatiu, consistent en convertir els dos carrils unidireccionals tipus 120 km/h en una via bidireccional tipus 80 km/h. Aquesta és una de les mesures que la PTP va plantejar amb motiu del primer aniversari del carril bus-VAO, de cara a convertir la infraestructura en un BRT (Bus Rapid Transit).

 

20131029-c58

 

Sota la premissa de què no hem de moure més vehicles sinó transportar més persones, la PTP celebra la nova orientació del carril bus-VAO de la C-58 i recorda que cal estudiar noves intervencions per fer la via encara més eficient:

 

 • ACONSEGUIT! Bidireccionalitat en tot el recorregut. El compliment d’horaris i la puntualitat requereixen protegir l’autobús durant tot el temps de volta (anada i tornada). L’amplada de la via permet el seu funcionament com una carretera convencional a 80 km/h amb els mínims ajustos. Funcionament durant les 24 hores: el nou règim de funcionament permet operar la via de forma contínua, i no només el 44% del temps com passa actualment.
 • Trasllat del carril bus de la Meridiana al centre de la calçada i construcció de 3 parades dobles, a l’estil d’un BRT. Donaria servei a tots els autobusos interurbans que entren per aquesta via. El carril bus i les parades serien similars a les del Pg.Colom o qualsevol BRT (vegeu imatge adjunta).
 • Cal resoldre la congestió a l’alçada del Baricentro, motiu pel qual es demana l’extensió del carril protegit del bus fins a Sabadell.
 • Cal un pla de servei de bus que cobreixi les àrees mal servides del Vallès en comptes de competir amb Rodalies Renfe, que és un servei més ràpid fins al centre de Barcelona des de Terrassa i Sabadell.
  • Reconversió del servei e2 i dedicació dels recursos a cobrir àrees mal servides dins del Vallès.
  • Extensió o reforma del servei e1 fins a Castellar del Vallès, que no té connexió diürna directa amb Barcelona.
  • Creació de nous serveis expres.cat a les relacions Badia del Vallès – Barcelona, Parc Sincrotó Alba – Barcelona, o relacions entre polígons industrials i Barcelona
 • Defensem un pla de promoció del carpooling que aconsegueixi incrementar l’ocupació dels vehicles. Un curt tram de carril per a VAO és insuficient per promoure el carpooling. Cal també aplicar mesures de gestió i revisar la política tarifària (ús de carrils especials, peatges, aparcaments)
 • No repetir aquest model basat en les grans infraestructures: l’autobús es pot protegir amb menys costos d’inversió, com la PTP ha reivindicat històricament a l’eix de la B-23.

BRT a Changzhou. Font: Scania

BRT de Shenzen. Foto: Scania