Search

La PTP presenta al·legacions a l’estudi informatiu (EI) de desdoblament de vies del tramvia a Gran Via (zona Parc de les Glòries) per lesionar greument el transport públic de la zona.

maig 15 2024

maig

15

2024

La proposta municipal implica una velocitat comercial del tramvia per sota dels 7 km./h durant un tram de 695 m., equivalents a set illes de l’Eixample. Amb l’actual nombre de circulacions, això suposa  la pèrdua de 124.700 minuts anuals als passatgers, i requereix 3.668 hores de circulació tramviària extra. 

L’EI no considera adequadament les interferències entre modes, no calcula els temps de recorregut de les diferents alternatives ni optimitza les velocitats mínimes per millorar la competitivitat del transport públic.

Es crea un punt de perillositat a la cruïlla de Diagonal amb Ciutat de Granada, on sobre un espai obert als vianants hi conflueixen tramvies amb tres origens diferents.

L’actuació prevista a l’EI preveu modificar la bifurcació de la sortida de Glòries en sentit Besòs, el que requereix tallar totalment el servei durant un temps indeterminat. 

La resolució dels problemes detectats a la cruïlla Diagonal-Badajoz no pot fer-se condemnant als usuaris del transport públic a uns temps excessius. A les al·legacions presentades es proposen alternatives que resolen de manera més efectiva més eficients per a tots els modes de transport.

L’àmbit del parc de les Glòries i la cruïlla Diagonal-Badajoz té una importància crucial per al transport públic de Barcelona, ja que és el punt de confluència de les principals línies de transport de superfície de la ciutat.   Tanmateix, en els diversos projectes relacionats amb aquest espai no hi ha una visió conjunta que reconegui aquesta importància (reforma plaça de les Glòries, connexió de les xarxes Trambaix-Trambesós i altres iniciatives).  Des de 2020 que l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat del Transport Metropolità de l’Àrea de Barcelona tenen coneixement d’aquesta preocupació, expressada reiteradament per la PTP.

Ara s’ha exposat al públic (DOGC 03/04/2024) l’Estudi informatiu aprovat inicialment per la Direcció general de l’ATM, de desdoblament de les vies del tramvia en aquest punt (Gran Via Corts Catalanes, entre Badajoz i Rambla de Poblenou) i observem que es manté aquesta falta de coordinació i d’atenció als requeriments tècnics del transport públic, generant greus compromisos en la capacitat, rapidesa i comoditat dels serveis de transport.

En efecte, l’Estudi Informatiu actual ha optat per no incloure cap de les alternatives proposades per la PTP, que permetrien abordar d’una manera més eficient els problemes detectats a l’àmbit de Glòries-Diagonal-Badajoz. Tampoc ha existit claredat i transparència en la decisió i això suposa una preocupació afegida, que posa en evidència la necessitat d’una millora en la planificació i execució dels projectes urbans en relació amb la mobilitat de la ciutat.

Resum de les al·legacions presentades

La PTP ha presentat al·legacions a l’Estudi informatiu aprovat inicialment, que es centren en la necessitat de millora i efectivitat de les propostes per a la zona de Glòries a Barcelona. Destaquem la importància de considerar alternatives més eficients per resoldre problemes detectats, especialment en relació amb la mobilitat pública i la gestió del transport a la cruïlla Diagonal-Badajoz. 

  1. Ampliació de l’estudi informatiu per incorporar alternatives més efectives, especialment amb l’intercanviador de Glòries, i no limitar-se a un desdoblament simple de vies de tramvia.
  2. Incorporació del temps de recorregut i les interferències entre els modes com a criteri de decisió, ja que l’EI actual no ho considera adequadament.
  3. Augment de les velocitats mínimes per millorar la competitivitat del transport públic respecte al privat, amb propostes específiques com radi de corba i velocitat màxima per tramvia.
  4. Simplificació i desconcentració de les cruïlles i semàfors a la cruïlla Diagonal-Badajoz per millorar la fluïdesa.
  5. Reducció de la longitud dels passos de vianants per accelerar els fluxos i evitar congestions.
  6. Consideració de l’alternativa zero (manteniment del traçat actual) com a opció vàlida, especialment donada la provisionalitat de les altres solucions.
  7. Incorporació de la proposta de la PTP per a l’accés directe i independent del transport públic a l’intercanviador de Glòries, amb detalls com la ubicació de bifurcacions i creuaments.
  8. Anàlisi conjunt dels semàfors a tot l’àmbit i estudi dels temps de viatge comparatius amb les propostes alternatives.

Aquestes al·legacions demostren la necessitat de considerar de manera més exhaustiva els aspectes operatius, els temps de viatge i les solucions realment efectives per millorar la mobilitat pública a la zona de Glòries i altres àmbits relacionats.

Imatge de portada: Wikipedia Commons

També et pot interessar...