Search

La PTP proposa a Esplugues una alternativa del tramvia T3 per Laureà Miró

set. 05 2005

set.

05

2005

COMUNICAT

L’Associació per a la Promoció del Transport Públic ha proposat a l’alcaldia d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat), reconsiderar el traçat de la línia T3 del tramvia per Laureà Miró en comptes del recorregut previst per Av. de Cornellà i Av. del Baix Llobregat. El traçat escollit només respon a la voluntat de no treure carrils al vehicle privat, però no respon als criteris exigibles a una inversió en transport públic de la magnitud del nou tramvia: rapidesa i demanda.

Amb el pretext de no modificar l’actual estructura viària, s’ha desviat el futur tramvia T3 per un territori força despoblat i amb un règim de via única amb nombrosos revolts que faran del tramvia un nou servei poc competitiu, tant en comparació el transport privat com amb l’autobús directe per Laureà Miró.

Malgrat la forta inversió que representa la construcció de la línia T3, el servei no resoldrà adequadament els dèficits de transport públic existents entre Sant Feliu i Sant Just Desvern amb Barcelona, l’Hospitalet i Esplugues, en els seus eixos de més demanda, com sí succeeix amb les línies T1 i T2 que donen accés a Sant Joan Despí i Cornellà.

Per tal d’evitar aquesta disfunció en la futura xarxa tramviarie de Barcelona, la PTP ha proposat que en els escassos 1.100 metres de distància a través de Laureà Miró que separen Sant Just del Pont d’Esplugues el servei de tramvia es realitzi amb plataforma compartida amb la resta de vehicles. Tal i com es demostra en moltes xarxes de tramvia de la resta d’Europa, els trams curts compartits poden explotar-se de forma òptima sense afectar la capacitat normal del viari si es fa una regulació semafòrica adequada. D’aquesta manera es pot ubicar el tramvia sense contraposar-se al precepte municipal de no eliminar cap carril de circulació.

La proposta ha estat traslladada a l’alcalde d’Esplugues, Sr. Lorenzo Palacín, durant el mes de juliol de 2005. Des de la PTP agraïm les atencions rebudes per l’Ajuntament i l’encoratgem a solucionar un escull que perjudica els usuaris del transport públic i als altres municipis.

 

ANNEX

El nou tramvia T3 farà més voltes que el 29
L’extensió del Trambaix cap a Sant Just Desvern i Sant Feliu disposarà d’un traçat poc competitiu amb el vehicle privat i l’autobús.

UNA MICA D’HISTÒRIA. L’any 1989 l’EMT va iniciar els estudis del tramvia del Baix Llobregat, que havia de connectar les poblacions de Barcelona, Esplugues, Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, i més darrerament Sant Feliu de Llobregat. Els ajuntaments afectats van fer-se seu un projecte que reivindicaren amb força davant d’una Generalitat que es mostraria reticent en principi.

L’any 1991 l’EMT convoca un concurs internacional on les empreses presentaren un seguit de projectes pel Trambaix que conformaven dos ramals en dos eixos bàsics: la carretera que uneix Cornellà i Esplugues i la antiga N-340. Ja des d’aleshores s’entreveia l’especial problemàtica de la N-340 a Esplugues, entre la plaça Sta Magdalena i la frontera amb Sant Just, degut a la seva secció més estreta. L’ajuntament d’Esplugues s’hauria de decidir entre desviar el trànsit privat, desviar el tramvia o fer-los compartir el mateix espai. Però la decisió fou ajornada fins el traspàs del projecte a l’ATM el 1998 i la seva aprovació definitiva a principis de l’any 2000.

COTXES O TRAMVIES? L’estiu de 2000, després d’aprovar-se definitivament el tramvia i quan semblava que Generalitat i Ajuntaments s’havien posat d’acord, l’Ajuntament d’Esplugues va rebutjar el pas del tramvia pel tram central de Laureà Miró. El Trambaix va patir la pitjor ensopegada de la seva història, en vedar-se el seu pas per un dels dos eixos principals d’aquesta zona del Baix Llobregat. El resultat d’aquella decisió unilateral, que prioritzava el transport privat sobre el tramvia, fou l’inevitable desviació de la línia T3 per l’Avinguda del Baix Llobregat. La desviació perjudicarà greument la connexió directa de Sant Just i Sant Feliu amb Collblanc i la Diagonal de Barcelona. L’ATM no va poder solucionar el problema amb un Ajuntament que, en mig de les pressions del “lobby” anti-tramvia, es va veure entre l’espasa i la paret. Per la seva banda l’ATM rebutjava sistemàticament qualsevol solució que no fos la via de tramvia en plataforma exclusiva o que impliqués la construcció d’un túnel, reduint a dues les opcions per l’Ajuntament d’Esplugues: desviar el trànsit o el tramvia. Malauradament el consistori va cedir a les pressions del transport privat, traient del centre i del camí més directe al tramvia, el transport més net, de més capacitat, menys contaminant i menys sorollós. Esplugues, estendard de la reivindicació tramviaire al Baix Llobregat, esdevingué la representació més conservadora de l’hegemonia automobilística, per sobre dels vianants, del transport públic eficaç i dels interessos dels més de 50.000 habitants de Sant Feliu i Sant Just, i dels més de 41.000 de Molins i Sant Vicenç.

 

20050906-laureamiro ALTERNATIVA Revolt
Av.Baix Llobregat
Drecera
Laureà Miró
REDUCCIÓ
Llargària 2.629 1.122 56,2%
Parada 4 2 -2
% via doble Només a parades 100%
Temps entre Pont d’Esplugues i Sant Just 12 4 – 8 min
entre Francesc Macià i Sant Just 30 22 – 8 min
entre Francesc Macià i Sant Feliu 35 27 – 8 min

 

CLARA SITUACIÓ DE DESAVANTATGE. El traçat previst per a la línia T3 és un tortuós recorregut que no només incrementa la distància respecte Laureà Miró sinó que presenta els següents desavantatges:

 • El tram entre Rambla de Sant Just i Montesa (1,48 km) serà íntegrament de via única, llevat de la parada Sant Martí de l’Erm i la sortida de Montesa, habilitades per al creuament de tramvies. Les vies úniques dificultaran una flexibilitat en l’explotació quan s’incrementi la demanda, i una acumulació progressiva de retards en cas d’incidència.
 • El recorregut per Av.Baix Llobregat és ple de revolts i contracorbes. Fins a 9 corbes s’han previst com a alternativa al pas rectilini per Laureà Miró.
 • El recorregut ha de sortejar 5 agulles, amb les conseqüents limitacions de velocitat (15-30 km/h) respecte les 2 agulles a 30 km/h que caldrien pel traçat per Laureà Miró.
 • La zona servida entre Rambla de Sant Just i Montesa té una densitat de població molt inferior a la de La Mallola, el barri que es beneficiaria de la nova parada del traçat per Laureà Miró. Els tramvies han d’ubicar-se allà on hi hagi demanda, atès el seu caràcter de transport d’alta capacitat en superfície.
 • Tot i la gran inversió que suposa el tramvia per l’Av.Baix Llobregat, els seus 12 minuts de recorregut apenes podran competir amb els 5 minuts que triga l’autobús directe per Laureà Miró, cosa que el convertirà en una inversió altament deficitària.
LA PTP PLANTEJA UNA SOLUCIÓ. El traçat escollit només respon a la voluntat de no treure carrils al vehicle privat, però no respon als criteris exigibles a una inversió en transport públic de la magnitud del nou tramvia: rapidesa i demanda. Malgrat la forta inversió que representa la construcció de la línia T3, el servei no resoldrà adequadament els dèficits de transport públic com sí succeeix amb les línies T1 i T2 que donen accés a Sant Joan Despí i Cornellà pels vials de més gran demanda. La PTP proposa reprendre el pas del tramvia pels 1.100 metres del tram central de Laureà Miró, però amb un nou format: la plataforma compartida amb la resta de vehicles. La PTP recupera una idea de l’EMT de 1991 que preveia el trànsit compartit, però proposant el canvi d’ubicació de les vies: de la part lateral a la central dins la calçada. La proposta es realitza atenent als següents criteris:
 • El tram central de Laureà Miró és tan curt que es podria regular semafòricament sense comprometre la velocitat del tramvia, la seguretat global ni la capacitat del vial
 • Tan sols adelantant uns segons la fase semafòrica del tramvia, aquest discorreria sense trobar obstacles gairebé mai
 • La pròpia marxa del tramvia pacificaria el trànsit immediatament posterior, evitant superar el límit legal dels 50 km/h
 • L’estalvi de recorregut i temps és tan gran per Laureà Miró que els desavantatges de la plataforma compartida queden sobradament superats
 • La circulació del tramvia amb trànsit compartit no es contraposa a la voluntat municipal de mantenir la configuració actual de Laureà Miró
 • La ubicació del tramvia a la zona central evitarà les típiques afectacions per càrrega i descàrrega
 • L’espai necessari per a la parada de La Mallola es pot aconseguir sense reduir voreres ni carrils de circulació, ubicant-se a les proximitats del pont de la AP-2 a Laureà Miró.
 • La solució permet les segregar les vies del tramvia de la resta del trànsit en un futur
 • A part de reduir els temps de desplaçament entre la Diagonal i Collblanc amb St.Just i St.Feliu, els veïns del barri espluguenc de la Mallola també es beneficiarien de la capacitat, silenci i rapidesa del tramvia

20051100-laureamiro-mini

També et pot interessar...