20091126-campdetarragona

20091126-campdetarragona

La 2a estació d’alta velocitat del Camp de Tarragona repetirà els errors de l’estació de Perafort pel que fa el servei regional d’alta velocitat. La PTP demana que el Ministeri de Foment canviï l’estratègia per aquest servei.

La PTP es mostra partidària que el TramCamp arribi a la nova estació del Camp de Tarragona, sempre que això no impliqui desviar l’eix Reus – Vila-seca – Salou per no perjudicar la mobilitat quotidiana d’aquell corredor.

 

Nova estació interurbana: no podem repetir els errors de l’estació de Perafort

El Ministeri de Foment vol invertir 64,3 milions d’Euros en la construcció d’una segona estació d’alta velocitat al Camp de Tarragona, que s’ubicaria en un àmbit interurbà al sud de l’Aeroport de Reus, sobre el corredor Mediterrani.

Com s’ha demostrat a Perafort, les estacions interurbanes tenen un comportament doblement advers a la mobilitat sostenible:

  • INEFICÀCIA FERROVIÀRIA pels desplaçaments regionals d’alta velocitat (Avant). L’accés a Perafort pren un temps similar al que es triga en arribar en tren fins a Barcelona Sants o Lleida. Per aquest motiu l’Avant no ha assolit ni el 10% dels passatgers transportats diàriament pels trens Catalunya Exprés i Regional en l’àmbit Barcelona – Tarragona – Reus – Lleida (veure annex 1). I és que, la immensa majoria dels usuaris del ferrocarril a Catalunya, accedeixen a les estacions de tren sense vehicle propi (veure annexos 2 i 3).
  • INCENTIVACIÓ DEL VEHICLE PRIVAT quan no existeix un accés potent en transport públic. Cada vegada que arriba un tren d’alta velocitat, gairebé el 100% dels accessos i sortides de l’estació de Perafort se satisfan amb vehicle privat. És una paradoxa que la construcció d’una nova línia ferroviària degeneri en l’estímul de nou trànsit i congestió al Camp de Tarragona en comptes de captar nous usuaris pel transport públic. Infraestructures així allunyen el Camp de Tarragona de la competitivitat, la sostenibilitat i l’equitat en l’accés als serveis.

 

ELS NOUS TEMPS REQUEREIXEN UNA NOVA ESTRATÈGIA

més sostenible, econòmica i eficaç

En les seves al·legacions al Pla Territorial del Camp de Tarragona i en el pla ferroviari que va presentar, Pla Tren 2014, recolzat per una majoria parlamentària, la PTP ha proposat a l’Administració una nova estratègia ferroviària.

Cal una nova estratègia que incrementi l’eficàcia del mode ferroviari en detriment de l’ús vehicle privat, recolzant  així el principal valor ambiental i econòmic del ferrocarril de passatgers; per això demanem a l’administració que tingui en compte les següents mesures:

  • REVALORITZAR I DONAR INTERMODALITAT A LES ACTUALS ESTACIONS de Tarragona, Reus i Vila-seca. Ateses les estadístiques, cal relativitzar el problema de l’aparcament a estacions com la de Tarragona ciutat i donar més valor al concepte de proximitat als serveis, comerços i administracions i d’intermodalitat amb transport públic urbà, interurbà, que en qualsevol cas s’ha de millorar en freqüències i amb el Tramcamp.
  • INTRODUIR L’AVANT AL CENTRE DE LES POBLACIONS utilitzant la xarxa ferroviària actual, com es fa a totes les ciutats d’Europa. Això seria possible a través del tercer carril o mitjançant canviadors d’ample al tram l’Arboç – Alcover o fins i tot amb un nou ramal entre La Pobla de Montornès i Tamarit que connecti les línies de l’AVE i convencional abans d’entrar a Tarragona ciutat amb poca obra pública, aprofitant parcialment la línia Reus – Roda.

 

APORTAR MÉS SOSTENIBILITAT A L’ESTACIÓ DEL CAMP DE TARRAGONA

  • CONNECTAR LA NOVA ESTACIÓ AMB EL TRAMCAMP SENSE PERJUDICAR LA MOBILITAT QUOTIDIANA. El Pla Territorial del Camp de Tarragona desvia el corredor principal Reus – Salou per fer-lo passar per la nova estació generant una gran volta i pèrdua de temps per la mobilitat quotidiana, que és la principal, entre Reus i la costa. Per això sollicitem que el tren-tramvia arribi a la nova estació d’alta velocitat mitjançant un ramal propi, útil des de Reus, Tarragona i Vila-seca.
  • ENLLAÇAR L’ESTACIÓ I L’AEROPORT COM SI FOSIN DUES TERMINALS D’UN ÚNIC SISTEMA mitjançant una llançadora (people mover). Només així els dos equipaments sumaran sinèrgies per connectar el Camp de Tarragona amb Catalunya, el Corredor Mediterrani i la resta del món.

 

 

 

Tarragona, 26-11-2009

 

logo30-link Descarregar annexos (PDF, 155 KB)