Search

Cal ampliar el període per presentar al·legacions al PTMB

jul. 13 2009

jul.

13

2009

20090714-notapremsa

Les principals entitats ecologistes de la Regió Metropolitana de Barcelona demanen l’ampliació del període per presentar al·legacions al Pla Territorial  Metropolità de Barcelona

L’eina de gestió del futur metropolità ha de garantir la participació adequada de la ciutadania

Diverses entitats ecologistes catalanes de l’àmbit metropolità, ADENC-EdC, CEPA-EdC, DEPANA, Ecologistes en Acció i la PTP, han presentat escrits sol·licitant al Departament de Política General i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya que ampliï el període per presentar al·legacions al Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB). Les entitats són conscients que els 45 dies per presentar les al·legacions són els preceptius amb la legislació actual, però en tots els casos són insuficients per garantir una anàlisi completa i una participació amb un mínim de condicions.

El PTMB, que està en període d’exposició pública fins al 24 de juliol per la societat civil (persones físiques i jurídiques), i fins al 24 de setembre pels ens municipals, té la voluntat d’establir el marc general per l’ordenació de l’àrea metropolitana fins al 2026. És a dir, serà l’eina de planificació del territori, regulant-ne per un llarg període el futur desenvolupament tant dels sistemes urbans, dels espais naturals i de les infraestructures.

Per això, les entitats ecologistes consideren que s’ha de reforçar la participació pública adequada per tal de garantir el procés democràtic en la seva aplicació. Les tramitacions d’altres plans territorials parcials a Catalunya sempre han comptat amb tràmits d’informació pública de tres mesos, sense cap mena de restricció en funció de la personalitat jurídica dels al·legants. La complexitat del PTMB i el considerable volum d’informació que s’ha d’avaluar, genera una dificultat impossible d’assumir per entitats com les nostres que fonamenten el seu treball en el voluntariat.

Més informació
ADENC-EdC: Toni Altaió – 937171887
DEPANA: Manel Cunill – 932104679
Ecologistes en Acció de Catalunya: Jaume Grau- 622203340
PTP: Ricard Riol – 636384097

També et pot interessar...