Entre el 30 de juny i el 2 de juliol la PTP va organitzar un viatge per conèixer el transport públic de Lyon al qual van assistir 26 persones.

Lyon és la 3a aglomeració urbana de França i és famosa per la important transformació de la seva mobilitat de les darreres dècades. La xarxa està composada per metros automàtics, metro cremallera, funiculars, tramvies, tramvies semidirectes, autobusos en plataforma reservada, troleibusos, autobusos convencionals i, més recentment, mini busos automàtics (sense conductor). La mobilitat ciclista també va ser objecte de la visita, a través del sistema de bici pública i visita a un espectacular túnel de bicicletes.

La visita a Lyon va tenir interès per diversos motius que es poden comparar amb la situació del transport públic a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB):

  • És una àrea metropolitana on el transport públic està mancomunat, sota el Sytral Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise, que des de 1985 agrupa la xarxa TCL (Transports en Comun Lyon, 59 ajuntaments metropolitans de Lyon, 6 ajuntaments de la regió Oest de Lyon i 8 ajuntaments de la regió Est de Lyon que sumen 1,3 milions d’habitants i 746 km2).
  • La Xarxa TCL incorpora la gestió dels autobusos urbans, interurbans metropolitans, troleibusos, tramvies, funiculars i metros sota un model de gestió interessada. Gairebé tota la xarxa és objecte de concurs a una mateixa concessió, que actualment ostenta Keolis.
  • Les competències i territoris originals de Sytral han estat expandits en 2015 absorbint les competències la Xarxa Libèlula (Agglomération de Villefranche /Beaujolais/Saône, amb 19 ajuntaments i 78.000 habitants) i la Xarxa Cars du Rhône (228 ajuntaments i 340.000 habitants). Actualment Sytral gestiona el transport de 1.740.000 habitants i 287 ajuntaments.
  • A diferència de l’AMB, Sytral gestiona un potents programes d’infraestructures (Plans Du Mandat) que són multimodals, amb un criteri coherent per expandir la xarxa amb el model de transport adequat a cada corredor: metro, tramvia, troleibús o autobús. El document actual és per al període 2015-2020.
  • Igual que l’AMB, Sytral gestiona un Pla de Desplaçaments Urbans metropolità. El document actual és per al període 2017-2030 i preveu accentuar el canvi modal del vehicle privat motoritzat cap al transport públic:

Després del viatge s’ha confeccionat una sèrie de documents sobre mobilitat i urbanisme així com 3 infografies incloses a l’àlbum fotogràfic de la visita, disponible a facebook.