Search

Manifest d’Esparreguera per la creació d’un carril bus-VAO a l’A-2

juny 20 2001

juny

20

2001

La PTP recolza la creació d’un carril bus-VAO a l’A-2

La setmana passada una nova plataforma ciutadana encapçalada per l’alcalde d’Esparreguera, Xavier Sitjà, va presentar un Manifest per la creació d’un carril bus – VAO a l’autopista A-2. Aquesta autopista és una de les sortides més importants de Barcelona i sofreix fortes i freqüents col·lapses que perjudiquen notòriament al transport públic interurbà.

La PTP no només forma part d’aquesta plataforma ciutadana, sinó que ha estat l’entitat responsable de redactar el manifest que se us adjunta. El Manifest té també el suport de molts alcaldes i alcadesses de la comarca del Baix Llobregat i de la totalitat d’operadors de transport públic.

[nota: VAO = (Vehicle amb alta ocupació + de 3 passatgers) ]

 

Manifest per la creació d’un carril bus-VAO a l’A-2

Cada cop ens movem més i per fer-ho en bones condicions i de forma sostenible cal apostar pel transport públic. Recentment l’ATM ha aprovat el Pla Director d’Infrastructures (PDI) que preveu una molt important inversió en transport púbic per als propers deu anys. Aquestes inversions es concentraran en millores en el ferrocarril (regional i convencional), en el tramvia i en intercanviadors.

Però cal millorar també el transport que es fa en autobusos. Aproximadament un 40% dels viatges en transport públic a la regió metropolitana es fan en autobús. Altres ciutats han entès la importància de potenciar l’autobús per incrementar l’ús del transport públic.

Així, per exemple, Madrid té el triple d’usuaris que Barcelona en autobús, mentre que en els sistemes ferroviaris té només el doble de passatgers.

La forma més eficient avui de potenciar l’autobús és fer que els seus recorreguts no interaccionin amb el trànsit de vehicles privats i per fer-ho cal ampliar la xarxa de carrils bus. Si l’autobús es mou ràpid serà més atractiu i el faran servir més persones. És per tot això que proposem la creació d’un carril bus, a l’entrada a Barcelona per l’autopista A-2. El nou carril bus iniciaria el seu recorregut davant de Sant Feliu de Llobregat, on es bifurca el cinturó del litoral de l’A-2, i hauria d’arribar fins a la zona universitària de Barcelona. El carril bus s’hauria d’habilitar perquè també hi circulessin els vehicles privats amb una ocupació igual o superior a tres persones, justament per afavorir l’agrupació de persones en un sol vehicle a l’hora d’efectuar desplaçaments.

D’aquesta manera el carril bus esdevindrà un carril VAO (Vehicles d’Alta Ocupació). Proposem que aquest carril bus-VAO es posi en servei amb motiu del dia sense cotxes d’aquest any, el proper 22 de setembre. La convocatòria europea d’aquesta diada posaenguany molt èmfasi en la inauguració de mesures permanents en favor de la mobilitat sostenible i no hi ha dubte que la creació d’un carril bus-VAO a l’entrada de Barcelona és una molt bona mesura permanent.

Actualment, es calcula que cada dia entren per l’A-2 a Barcelona uns 400 autocars, entre autobusos regulars i discrecionals. Aquests autobusos porten una mitjana de 18.000 persones, una quantitat suficient com per justificar l’actuació. Però el més interessant de la proposta de creació de carril bus no és el servei que pot donar ara, sinó que pot incrementar notòriament l’ús de l’autobús com a conseqüència de realitzar un recorregut més ràpid i més regular. Si ara en l’eix de l’A-2 hi ha 18.000 usuaris per sentit en autocar, la introducció del carril bus pot fer que en una parell d’anys es dobli aquesta xifra, arribant fins el 35.000 usuaris, el 60% de la xifra de persones que van en cotxe.

Aquests són els arguments que ens porten a demanar a la Generalitat la creació d’un carril bus-VAO d’entrada a Barcelona, al llarg de l’autopista A-2, des de Sant Feliu fins a la zona universitària.

Baix Llobregat, 21 de juny del 2001

També et pot interessar...