Search

Mobilitat a les terres de Lleida

set. 23 2011

set.

23

2011

20110923-diari_segreSR. DIRECTOR:
Les comarques de Lleida ocupen una tercera part del territori català i tenim una població que no arriba als 400.000 habitants dividida entre la ciutat de Lleida i la resta de comarques. Això significa dispersió i una mobilitat obligada important.

Gestionar aquesta mobilitat cercant l’equilibri entre l’eficàcia (útil) i l’eficiència (cost sostenible) exigeix inversió econòmica i sentit comú. Si a més aspirem a quotes de solidaritat, la cosa encara es complica més. Per això, des de la PTP creiem que a més d’invertir els recursos públics amb seny (austeritat), cal prioritzar en el temps les actuacions més urgents necessàries i significatives per un canvi de mobilitat. Amb aquest criteri, la PTP reclama millorar les següents febleses (ja detectades a l’enquesta de mobilitat quotidiana de Catalunya de 2006):

 

1. La xarxa de rodalia ferroviària: que ha de ser vertebradora i complementada amb la d’autobusos interurbans. No s’han de fer competència i sí apropar les poblacions circumdants a les estacions de tren, a manera d’un arbre. Si el tren és eficaç s’emplenarà i serà més sostenible.També guanyarem en estalvi energètic i qualitat mediambiental.

2. La integració tarifària que ha fet augmentar les persones usuàries del transport públic a les nostres comarques que tan bons resultats dóna, ha de completar el seu procés i arribar a tot el territori, amb expedicions garantides matí i tarda.

3. Estació nova d’autobusos de Lleida: no podem admetre més demora, ni per funcionalitat ni per dignitat d’un servei públic. L’estació Lleida Pirineus ha de ser intermodal i coordinats els serveis que s’hi ofereixen.

4.- Carril bus a Lleida ciutat: l’austeritat pressupostària pot reduir freqüències de pas, però no la confiança en el servei. Cal garantir la puntualitat amb un carril bus exclusiu per a bus i taxi pel corredor equivalent a la L1- i Interior, i els trams de rambla de Ferran, Príncep deViana i Ronda (de plaça Europa a Rovira Roure) per la L10 Exterior.

5. Educació ciutadana viària i ordenació urbana: reconeixem els esforços fets per la Paeria per formar la mainada i ampliar les zones 30 a Lleida. Necessitem insistir també en l’educació del conductor/a. La seixantena d’atropellaments anuals a la nostra ciutat són un indicador que sens dubte ha de millorar.

6. Completar el carril bici eix nord-sud al seu pas per la rambla d’Aragó i el Pont de la Universitat: hem d’incorporar anar mirant la bicicleta urbana com una manera de transport eficaç, eficient i respectuós amb el medi i la salut de les persones.

Potenciar-ho no vol dir fer carrils bici arreu, però sí els necessaris i vertebradors, redactats al pla estratègic de la bicicleta.

Amb aquestes reflexions no s’acaben les prioritats, però són una mostra per caminar cap a una millor mobilitat més sostenible a les terres de Lleida.

 

Enric Martí i Suau. Delegat de la PTP a les Terres de Lleida. Publicat al Diari Segre el dia 23 de setembre de 2011

També et pot interessar...