Search

Avancem en la incorporació de la mirada feminista a l’AMB

jul. 29 2022

jul.

29

2022

Anabel, Laia S-M, Laia V., Mariona, Montse, Neus i Ruth

El grup La Mirada es posa en marxa el 2021 amb l’objectiu d’impulsar la incorporació de la mirada feminista transversal a l’activitat de l’Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB. Des de La Mirada, que beu de les iniciatives amb marcada perspectiva de gènere dutes a terme en els darrers anys, volem impulsar el debat, la reflexió i l’acció perquè la mirada feminista impregni l’activitat quotidiana de l’Àrea, i així definir solucions tècniques que considerin totes les persones participants de la mobilitat metropolitana, també aquelles que tradicionalment no han estat “mirades”.

Al 2n congrés de la PTP “El transport públic és cosa de dones” del març de 2020, unes convidades que donaven veu a usuàries del transport racialitzades i migrades ens van fer prendre consciència de les seves vivències a bord dels autobusos i de la dificultat que aquest tipus d’informació tan valuosa per a la millora dels serveis ens arribi a les administracions titulars. Per altra banda, compartíem la consciència que l’AMB com a administració pública té inherentment el paper d’impulsora de canvis, de cohesió social i d’igualtat d’oportunitats, i volíem contribuir-hi. Per això, vam creure necessari disposar d’un espai de reflexió i d’acció centrat en la mobilitat de les persones que tradicionalment no han estat “mirades”.

Aquests són els elements que motiven la creació del grup La Mirada, format actualment per set tècniques que representem els diferents serveis de l’Àrea de Mobilitat, Transporat i Sostenibilitat de l’AMB. El grup treballa des de la consciència activa i la reflexió contínua, definint accions i projectes que ens permetin posar la mirada feminista com un vector més. I sobretot, treballem des d’una voluntat tridireccional d’aprenentatge; des de l’expertesa dels col·laboradors, des de l’experiència de les usuàries i des de la visió integral de l’administració.

Els grans objectius del grup són facilitar la mobilitat a les persones que tradicionalment no han estat “mirades” i impregnar d’aquesta mirada a totes les tasques de la nostra Àrea.

Per assolir-los, hem cregut necessari obtenir informació de les condicions de viatge de les usuàries. 

Si bé és cert que a través de les tècniques d’obtenció dels indicadors de qualitat dels serveis i dels canals de queixes obtenim informació de gran valor, sabem que l’experiència de viatge i la percepció del sistema de transport difícilment ens arribarà a través d’aquests mitjans. Per això neix el projecte El bus és nostre!, que vol mirar les condicions de viatge de les usuàries de les línies d’autobús de l’AMB respecte la sensació de comoditat, seguretat i pertinença. 

Una de les fases del projecte són les marxes exploratòries a una sèrie de línies dels serveis de l’AMB. Hem escollit les línies L76, L95, B23 i 86, per abastar diferents realitats des del punt de vista de la tipologia de línia i de la diversitat d’usuàries. Per nosaltres aquesta és una metodologia nova, però sabem que és una eina potent d’anàlisi del territori i per això comptem amb la col·laboració de l’IERMB i del Col·lectiu Punt 6, qui s’encarrega de dinamitzar les marxes. Al llarg del mes de juny hem realitzat les diferents marxes, i ara estem pendents de la fase d’anàlisi de les aportacions de les usuàries. Estem molt satisfetes de com s’han desenvolupat i de la riquesa de la informació que estem obtenint. 

El projecte El bus és nostre! pretén millorar les condicions de viatges i empoderar les dones per fer un ús segur i confortable del seu/nostre autobús.

Queda molt projecte per endavant, però seguim il·lusionades recollint informació de les diferents fonts, amb l’objectiu de contribuir a la definició de les línies estratègiques i intervencions clau a implementar en els propers anys en l’àmbit del confort, la seguretat i el sentiment de pertinença de les usuàries.

Les marxes exploratòries a un mostreig de línies són l’element clau del Projecte El bus és nostre! per arribar a les dones de manera directa i conèixer les seves necessitats i vivències a bord.

Un altre projecte que va en la línia d’interacció amb les usuàries i d’obtenció d’informació és l’Inclusify, que consisteix en desenvolupar dins l’App AMBMobilitat un espai per a les persones usuàries que esdevingui una comunitat de dones usuàries del transport públic on puguin compartir les seves experiències i co-crear solucions per a la millora de la mobilitat amb perspectiva feminista.

Aquest és un projecte co-finançat per l’EIT Urban Mobility, liderat per l’AMB i desenvolupat conjuntament amb el consorci format pels següents socis: AMB Informació i Serveis, IERMB, SocialTech Projects i Walk 21 Foundation. Durant el primer trimestre de 2022 s’han realitzat quatre grups focals amb dones, associacions de dones i de mobilitat, i amb operadors de transport públic per conèixer la seva experiència i esbrinar com voldrien que fos aquesta interacció amb l’AMB. Durant el segon trimestre d’enguany s’ha dissenyat l’eina de participació i es preveu el seu llançament durant el mes de juliol. 

L’Inclusify és un projecte per crear una comunitat de dones usuàries de transport públic mitjançant l’App AMBMobilitat.

D’altra banda, treballem per incorporar la mirada feminista als indicadors de qualitat dels nostres serveis, com ara l’índex de satisfacció (ISC). L’ISC és un indicador que ens permet conèixer la valoració de les persones usuàries sobre els serveis d’autobús a través d’enquestes mentre fan ús del servei. 

En aquest camp, hem obert una línia de treball per tal d’introduir l’enfocament de gènere en l’anàlisi de les dades obtingudes a partir de les enquestes. D’altra banda, també s’estan revisant els qüestionaris per tal de detectar possibles biaixos de gènere en la manera de formular les preguntes i, per tant, en l’obtenció dels resultats. 

Des de la Mirada hem volgut posar atenció també a l’ús de la bicicleta a la Metròpolis: segons les darreres dades d’aforaments a la xarxa Bicivia (2021), l’ús de la bicicleta té un fort component masculí. Per aquest motiu, durant el 1r semestre de 2023 està previst el desenvolupament d’una enquesta a dones i persones no binàries que resideixen a la metròpolis de Barcelona sobre la mobilitat ciclista. L’objectiu de l’enquesta és aprofundir en les raons que limiten l’ús de la bicicleta a les dones de l’àrea metropolitana de Barcelona i determinar si calen polítiques específiques per promoure’n l’ús entre elles. Complementàriament, es realitzaran diversos tallers amb l’objectiu d’aprofundir i obtenir resultats qualitatius.

Creiem en el valor de les dades com a eina d’interpretació del servei. Per això, farem l’enquesta a dones i persones no binàries sobre la mobilitat ciclista, per conèixer els factors limitants per a l’ús de la bicicleta entre les dones, i hem fet una revisió dels qüestionaris de l’ISC per incloure l’enfocament de gènere i eliminar possibles biaixos.

Aquests són els projectes més significatius que s’està realitzant actualment i que, juntament amb altres col·laboracions internes i externes, han representat els primers projectes d’un grup que té la voluntat, i el suport de la direcció de l’Àrea, per seguir impregnant d’aquesta mirada al conjunt de tasques que desenvolupem. 

També et pot interessar...