Search

Nou criteris per a un pla de transports a les comarques gironines

jul. 03 2005

jul.

03

2005

  1. Les comarques gironines (CG) tenen dret a uns mínims de transport públic (TP), avui gairebé inexistent. No pot ser que les administracions concentrin la totalitat dels seus esforços a l’àrea metropolitana de Barcelona i se n’oblidin dels ciutadans d’aquestes comarques quan es tracta de TP.
  2. Es definiran uns mínims de transport urbà. A l’actualitat només existeix transport urbà a Girona, Blanes, Blanes, Figueres, Olot, Sant Feliu de Guíxols, Palamós i Calonge amb un nombre total de viatgers de 4.417.921, una xifra 200 vegades inferior al valor del BCN i també inferior als valors dels transport urbans localitzats a les províncies de Tarragona i Lleida.
  3. Es definiran també uns mínims de TP interurbà. El criteri serà el que apareix en el pacte del Tinell que donà origen a l’actual govern tripartit de Catalunya: un servei en autocar entre capitals de comarca amb freqüència mínima de 1 hora.
  4. El disseny dels serveis de TP urbà i interurbà es farà tenint en compte la realitat dels polígons industrials.
  5. Es proposarà la creació d’un servei ferroviari de rodalies de Girona, amb extrems a Figueres i Sils, amb una freqüència de ½ a hora punta i de 1 hora durant la resta del dia.
  6. Es proposarà una intensificació dels serveis regionals de Renfe Figueres- Girona-Barcelona.
  7. Es definirà un sistema d’integració tarifària que abasti la totalitat de les CG i sobre tots els sistemes de TP. En els propers anys, Catalunya haurà de tenir tot el seu territori integrat tarifàriament tal com succeeix a països com Holanda o Suïssa, que tenen una extensió territorial semblant a la de Catalunya. La integració tarifària a tot el territori català és la base per dur a la pràctica polítiques globals de mobilitat sostenible.
  8. S’estudiarà la creació d’una nova línia ferroviària, tipus tren-tram entre la costa i les comarques interiors.
  9. A la pràctica, només l’administració central aporta al transport públic de les comarques gironines, subvencionant el dèficit ferroviari i pagant una part del TP de la ciutat de Girona. El criteri serà que la Generalitat estableixi una dotació inicial per promoure el TP equivalent al 3% de les dotacions que les administracions ofereixen al TP de la regió metropolitana de Barcelona. Aquesta quantia significa una dotació anual de 21,5 milions d’euros. Amb el pas del temps, aquesta dotació haurà d’incrementar-se fins assolir una xifra propera als 60 milions d’euros/any que és la quantitat que li correspondria a les CG en proporció al seu pes demogràfic, el 8% de Catalunya.

Juliol de 2005

També et pot interessar...