Search

La PTP demana pacificar el trànsit al voltant de l’estació de Rodalies de Badalona

des. 14 2017

des.

14

2017

  • La reurbanització ha comportat un canvi de sentit al carrer que ara serà sentit Montgat
  • Es simplifiquen els recorreguts de les línies que serveixen l’estació de Rodalies, però no s’han tingut en compte les necessitats dels vianants

 

 

Badalona, 15 de desembre de 2017. L’Associació per a la Promoció del Transport Públic del Barcelonès Nord valora positivament els canvis en la circulació realitzats a la zona de l’estació de Rodalies aprofitant la reurbanització del carrer de Mossèn Anton. El carrer ha passat a ser sentit Montgat, pel que es crea un eix pel transport públic que dona continuïtat pel carrer de la Indústria, fet que ja es dona en sentit Sant Adrià amb Enric Borràs i Progrés. Això i el carril de pujada per Martí Pujol comporta que l’accés a l’estació de Rodalies sigui més àgil i ràpid pel transport públic, amb un recorregut més directe i amb uns girs més fàcils.

En canvi, no s’entén que els canvis de sentit aplicats al carrer de Mn. Anton no hagin fet replantejar la circulació al carrer de Sant Isidre i la pl. de Roca i Pi (estació de Rodalies). És a dir, el carrer de St. Isidre continuarà tenint un únic sentit d’entrada fins l’estació, i la plaça de Roca i Pi continuarà tenint el mateix volum de vehicles de circulació (excepte l’autobús). De fet es donarà la particularitat que dos carrers paral·lels (St. Isidre i Mn. Anton) tindran el mateix sentit de circulació d’entrada a la ciutat, tensionant l’única via de sortida que quedarà habilitada (sentit pujada de Martí Pujol i Enric Borràs).

La PTP entén que, aprofitant la nova configuració del carrer de Mn. Anton, s’hauria de replantejar els usos de la plaça de Roca i Pi i el carrer de St. Isidre, invertint les prioritats de la mobilitat. El carrer de St. Isidre hauria de convertir-se amb el carrer d’accés peatonal a l’estació des del barri del Progrés, com ho és a hores d’ara el carrer de Sant Joaquim i la Rambla des del Centre. Igualment la plaça de Roca i Pi hauria de ser un espai lliure de circulació de vehicles i amb una plataforma única tal i com ja ho és en el costat Montgat de Martí Pujol.

Mentre no sigui possible una reurbanització de la zona, però, apostem per mesures provisionals que, de manera immediata, vagin encaminades a una pacificació total de la zona:

  • Evitar el trànsit passant a St. Isidre i evitar el pas de vehicles per la pl. Roca i Pi

 

Secció actual de Mossèn Anton amb voreres intransitables per a vianants.

Per evitar el trànsit passant a St. Isidre es proposa un canvi de sentit de la via per tal que sigui de  sortida des del carrer Dos de Maig. Per evitar el pas de vehicles per la pl. Roca i Pi es proposa prohibir la circulació a St. Isidre entre Marina i la pl. Roca i Pi, habilitant aquest tram en doble direcció només per accedir als aparcaments particulars.

  • Supressió de l’aparcament en cordó a St. Isidre. Mentre el carrer de St. Isidre no sigui de plataforma única es proposa suprimir l’aparcament en cordó i millorar l’accessibilitat peatonal, ampliant (de manera provisional) les voreres.
  • Pacificació tram Martí Pujol entre Pl. Roca i Pi i Mn. Anton. Igualment en aquest tram seria de doble direcció només per a l’accés dels aparcament particulars. D’aquesta manera es crea un espai lliure de vehicles a la plaça de Roca i Pi. Els vehicles que han d’accedir als carrers de Sta. Teresa, St. Joaquim, St. Carles i St. Llorenç ho podran fer pel costat Montgat de Martí Pujol.

Les places PMR de l’estació es podrien reubicar o bé a l’últim tram de St. Isidre o a Martí Pujol entre Pl. Roca i Pi i Mn. Anton.

La justificació del canvi de sentit de Mossèn Anton i la simplificació de la xarxa de bus només pren sentit amb la implementació de les mesures de pacificació proposades al carrer paral·lel, a Sant Isidre. Ja que no és raonable desplaçar la parada de bus de l’estació fins a Martí Pujol, a 200 metres de la sortida, mentre es permet l’accés universal en cotxe, moto o taxi just fins a la porta. Si s’allunya el transport públic de l’estació de Rodalies no és per mantenir la circulació de la resta de vehicles sinó que ha de ser per guanyar espai per al vianant.

Espai a pacificar davant l’Estació de Rodalies

Cal recordar que la pacificació de carrers amb gran flux de vianants o problemes d’accessibilitat és una de les propostes estratègiques del Pla de Mobilitat Urbana aprovat per tots els grups polítics del plenari de l’Ajuntament. A més, amb els plans de millora de la qualitat de l’aire a nivell metropolità, aquesta zona pertany a una zona d’atmosfera protegida on s’han d’aplicar mesures encaminades a la reducció del trànsit.

També et pot interessar...