Search

El MITMA elimina el ferrocarril regional entre Aranjuez, Cuenca i València després de deixar-lo degradar

abr. 03 2022

abr.

03

2022

Amb el pretext de la millora del transport públic per carretera i alta velocitat ferroviària del pla “X Cuenca”, s’eliminarà el ferrocarril al centre urbà d’aquesta capital provincial i les estacions regionals de tota la província.

Les administracions impulsores d’aquest pla no han tingut en compte els models ferroviaris europeus per a línies regionals, l’opinió de la ciutadania, ni l’impacte negatiu d’aquesta decisió.

Una vegada més, es practica la política de fets consumats: primer es deixa degradar el servei, després perden els viatgers, i finalment es tanca una línia històrica per  manca de competitivitat i una davallada d’usuaris. 

Tot i la lluita dels moviments socials en contra de pla “X Cuenca”, el Govern espanyol l’aplicarà des d’aquest abril, fet que suposarà el tancament de la línia convencional Aranjuez-Cuenca-València amb l’excusa d’una suposada millora del servei de transport públic per carretera i del tren d’alta velocitat. Des de la PTP no podem deixar passar aquesta pèssima notícia sense mostrar la nostra preocupació i rebuig.

Una vegada més, assistim al tancament d’una línia ferroviària convencional sense que prèviament s’hagi posat en marxa un pla de mobilitat regional que tregui profit dels avantatges del ferrocarril en combinació -i no substitució- del transport per carretera. I és que Espanya, a diferència de la resta de països europeus, no es disposa d’un model de gestió per a línies regionals de dèbil trànsit o línies ferroviàries d’àmbit rural. Tant és així que mai s’ha encarregat a Renfe l’adquisició de trens lleugers per a línies de dèbil trànsit, i tampoc no s’ha encarregat a l’Adif un model de gestió de línies en via única amb agulles talonables per evitar la necessitat de personal a les estacions. Tot plegat desemboca en un servei de baixes freqüències i horaris escassament adaptats a les necessitats de mobilitat ciutadanes.

Tampoc no podem tolerar que les plusvàlues urbanístiques dels terrenys ferroviaris desafectats es posin per davant dels avantatges d’un transport públic en via reservada, com és el ferrocarril Aranjuez-Cuenca-València.

 

Ens trobem davant d’una decisió que el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha pres de forma unilateral, sense tenir en compte l’opinió i les necessitats de la ciutadania. La única justificació és que la línia s’ha quedat obsoleta i que no hi ha demanda suficient per mantenir el tren, quan han aplicat retallades al servei reduint freqüències i fent-lo no competitiu. 

Com succeí amb el tancament del ferrocarril al centre de Salou i Cambrils, hem de lamentar que no s’apliqui allò contingut a la llei Llei 38/2015, de 29 de setembre, del Sector Ferroviari, que estableix que, prèviament a ser exclosa una línia de la Xarxa Ferroviària, s’ha de donar trasllat a la Comunitat Autònoma per tal que s’emeti un informe sobre l’interès general d’aquella via, i la línia pot ésser traspassada a la Comunitat en qüestió. Aquest informe, o no s’ha elaborat, o no s’ha fet públic. 

La demanda en les línies convencionals es genera millorant el servei i no degradant-lo, com s’ha pogut comprovar a nombrosos exemples de línies ferroviàries gestionades pels operadors autonòmics: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (des de 1978), EuskoTren (des de 1982), Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (des de 1986) o Serveis Ferroviaris de Mallorca (des de 1994). Aquests operadors, no només han millorat les seves infraestructures i serveis, sinó que han ampliat o recuperat línies abandonades. Tot el contrari de les polítiques dins l’àmbit regional del Ministeri de Transports, totes caracteritzades per una reducció gradual dels serveis i reducció de manteniment de material mòbil i infraestructures. . A Catalunya hem estat testimonis directes amb la revitalització de serveis amb amenaça de tancament com el Martorell-Igualada, on només en 10 anys es van més que doblar els viatgers, o el Lleida-Pobla de Segur, ambdós a càrrec d’FGC.

Cal destacar que el pla “X Cuenca” ve vestit amb arguments totalment falsos com la que l’autobús suposa una millora sobre el servei actual o que el tren no pot ser eficient en zones de baixa demanda.

Reivindiquem el Pla Tren 2020 com a guia per a desenvolupar el ferrocarril regional a tot l’Estat. En aquell pla, entitats com Promoció del Transport Públic, Greenpeace i WWF proposaven mesures per aprofitar al màxim les línies convencionals i proposavem al MITMA un model d’explotació de ferrocarrils de dèbil trànsit en el que Renfe i Adif apliquin mesures d’eficiència, així com un pla de mobilitat i de serveis regionals veritablement intermodals per revitalitzar la mobilitat sostenible a l’anomenada Espanya buidada. Espanya necessita més que mai un pla de serveis i no un enèsim pla de mega infraestructures a 30 anys. 

Si es continua amb l’abandonament del servei ferroviari regional, el millor és atorgar-ne la gestió i finançament a les comunitats autònomes, que s’han demostrat millor promotores d’aquests tipus de servei que el govern central. 

Es fa una crida a totes les entitats del territori, ens locals i organitzacions a mobilitzar-se per la defensa del ferrocarril convencional i exigir a les institucions millores en els serveis.

També et pot interessar...