A la junta oberta celebrada el passat 27 de febrer, els socis i sòcies de la PTP acordaren denunciar la manca de planificació del servei d’autobús interurbà a Barcelona i criticar possibles pèrdues de punts d’estacionament de l’autobús a una ciutat que manifesta la necessitat d’incrementar el seu transport públic. 

Sense cap mena de dubte, la gran assignatura pendent de la planificació del transport públic a la ciutat de Barcelona és la integració i capacitació de l’autobús interurbà. Actualment el servei està creixent de la mà de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat de Catalunya sense un model clar, i està mostrant símptomes de col·lapse i problemes d’encaix urbà als terminals de l’entorn de plaça Catalunya.

Conscients d’aquest problema i de la manca de desenvolupament de les rodalies ferroviàries, la PTP ha dedicat les dues darreres juntes obertes a tractar sobre el present i futur del transport interurbà. A la darrera reunió es va presentar una enquesta de preferència sobre el model d’autobús interurbà que ha de tenir Barcelona, participada per 48 socis i sòciesExisteix un ampli consens entre les persones associades enquestades pèl que fa la necessitat de regular els serveis d’autobús interurbà pel doble motiu de la capacitat del transport públic i de la seva correcta inserció urbana (81%). Pel que fa el model general d’autobús interurbà hi ha una majoria que afirma que cada corredor pot tenir una solució diferent (58%) front qui creu que els autobusos s’han de quedar fora del centre (35%) o anar sempre al centre (2%). Hi ha un ampli consens en què la zona de parada de la Ronda Universitat té problemes de capacitat o encaix urbà (83%).

 

Així mateix es van prendre un seguit de posicionaments per defensar als propers anys:

 

CURT TERMINI

Donats els resultats de l’enquesta i debat presencial, a curt termini  s’acorda:

 1. Es constata una greu manca de previsió i de model pel bus interurbà a Barcelona alhora que s’exigeix un acord entre administracions per evitar el col·lapse del servei actual:
  • l’Ajuntament no ha de reduir capacitat actual evitant qualsevol temptativa de tancar estacions
  • la Generalitat ha de deixar de programar autobusos solapats amb Rodalies sobre aquelles relacions on es comparteixen origen-destinació i temps de recorregut, i donar prioritat als municipis i polígons no directament servits pel ferrocarril elèctric, per complir amb l’estratègia de descongestió, qualitat de l’aire i lluita contra el canvi climàtic de BCN.
 2. Als punts més conflictius, com la Ronda Universitat, es demana esponjar les zones d’estacionament dels autobusos, evitar temps de regulació excessius i evitar fer dobles fileres per tal de reduir les aglomeracions; així com mesures que facin més ràpid l’encotxament de viatgers, donant prioritat als autobusos amb accés en plataforma baixa (low entry).
 3. Millora de la semaforització i fer doble carril bus si és necessari per assegurar el compliment d’horaris i reduir les necessitats de regulació a Barcelona. Implantar carril bus al soterrament de Glòries-Gran Via.
 4. Millorar l’accessibilitat, l’urbanisme i la intermodalitat a les estacions i intercanviadors.

 

LLARG TERMINI

Donats els resultats de l’enquesta i debat presencial, a llarg termini  s’acorda:

 1. Exigir una estratègia per l’autobús interurbà amb un escenari que contempli com fer possible la duplicació de la demanda actual, atesos els reptes d’ampliació del transport públic i el fet de no poder-se cobrir totes les connexions interurbanes amb sistemes ferroviaris.
 2. Corredor Sagrera. Modificar el projecte d’estació d’autobusos del nou intercanviador de Sagrera Alta Velocitat per a què pugui funcionar com a terminal d’autobusos interurbans de proximitat:
  • Ràpid accés i sortida, encotxament i desencotxament.
  • Operativitat tant des de la Meridiana (Via Felip II i Hondures) com des dels nous vials soterrats, en els dos sentits.
 3. Corredor Diagonal. No existeix una solució definitiva de consens, però s’acorda:
  • En cas de construir-se una nova estació d’autobusos a Zona Universitària, connectar-la amb rampes i sense semàfors amb el carril bus de la B23.
  • No prescindir de l’estació de Sants. Estudiar la millora de la seva connectivitat amb la Diagonal (C. Numància bidireccional bus o altres alternatives).

 

20190227-junta-ampliada-resultats

 

Descarregar presentació (PDF)