Search

Propostes de la PTP per a la millora de la mobilitat en el marc de la Comissió Consultiva d’Usuaris i Beneficiaris del Transport Públic del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona

oct. 31 2005

oct.

31

2005

12 punts per capgirar la situació del transport públic al Camp de Tarragona.

 1. Estudiar mesures legals de manera que els operadors de transport públic urbà de viatgers puguin prestar el servei fora dels seus límits municipals. Amb això, el Pla de serveis podrà dibuixar una xarxa integrada sense separar la planificació del servei urbà de l’interurbà. En darrera instància es tracta de garantir la participació dels ens locals territorials en les decisions d’altres administracions per tal de planificar, programar, coordinar, gestionar i executar el servei de transport públic de viatgers.
 2. Establir un futur CTPCT integrat per tots els municipis de les comarques de l’Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès, constituint un àmbit territorial d’actuació físicament continu.
 3. Establir un futur CTPCT integrat per la Generalitat, l’AGE, els Ajuntaments, la RENFE i tots els operadors públics i privats de transport presents a les sis comarques.
 4. Elaborar, immediatament després a la presentació de les Directrius Nacionals de Mobilitat, el necessari Pla Director de la Mobilitat del Camp de Tarragona, amb el respectiu pla de serveis i el programa d’infraestructures de transport, on es recullin totes les actuacions en infraestructura de transport públic amb independència de l’administració i l’operador que les explota. Es tracta d’oferir una resposta consensuada de les administracions consorciades responsables del transport a les necessitats a curt i a mig termini. Entenem que aquest pla no ha de servir únicament per consolidar el  model de transports heretat, sinó que cal garantir la seva superació i per tant, modificar-lo segons les noves necessitats.
 5. Garantir la intermodalitat entre l’aeroport de Reus i la futura estació d’alta velocitat del Camp de Tarragona, així com l’accessibilitat a aquesta darrera amb transport públic. Entre d’altres, es proposa la reconversió de l’antiga línia ferroviària de mercaderies Reus-Roda de Barà per al transport de viatgers.
 6. Prioritzar la implantació del tramvia Tarragonès – Baix Camp entre Tarragona, Reus, Vila-seca, Salou i Cambrils, proposat al Pla de Transport de Viatgers de Catalunya. Cal recordar que els representants del territori ja han mostrat un consens en aquesta matèria.
 7. El CTPCT ha de millorar la informació a l’usuari de l’oferta de serveis a través de l’edició de guies, webs informatives, etc. Per altra banda, és important que realitzi actuacions pedagògiques i promoure publicacions i campanyes de comunicació en relació a la mobilitat sostenible i també amb la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.
 8. Impulsar l’elaboració de plans de mobilitat en zones de major activitat econòmica de manera que tant els treballadors de la indústria com els del sector del turisme tinguin alternatives al vehicle privat per anar a la feina.
 9. Treballar polítiques de millora de la mobilitat per accedir als centres educatius, sanitaris, esportius, comercials, etc.
 10. Extendre el sistema tarifari integrat establert a la RMB a l’àmbit territorial del Camp de Tarragona en tots els sistemes de transport públic, tenint present que en els propers anys, Catalunya haurà de tenir tot el seu territori integrat tarifariàment tal com succeeix a països com Holanda o Suïssa, que tenen una extensió territorial semblant a la de Catalunya.
 11. Adaptació del CTPCT amb el què incorpora la llei 9/2003, de la mobilitat, sobretot pel que fa a l’elaboració d’un Pla Director de Mobilitat que a més de planificar i gestionar els transports públics ha de:
  • Ordenar el trànsit interurbà d’automòbils
  • Promoure els transports públics col·lectius
  • Fomentar l’ús de la bicicleta i dels desplaçaments a peu
  • Ordenar i explotar la xarxa viària principal de la zona
  • Organitzar l’aparcament intrazonal
  • Organitzar el transport i la distribució de mercaderies
 12. Establir mecanismes que permetin el treball conjunt i coordinat entre el CTPCT i els àmbits de treball propis dels municipis, pel que fa als Plans de Mobilitat Urbana i els respectius Consells Territorials de la Mobilitat (Pactes o Taules de la Mobilitat).

Camp de Tarragona, novembre de 2005

També et pot interessar...