Debatem idees i difonem coneixements i propostes per a fer del transport públic el mitjà vertebrador de la mobilitat a les nostres comarques. L’extensió territorial de Ponent i la seva particular distribució poblacional exigeixen esforç inversor eficient i una gran dosi de sentit comú. L’acció pública cal que prioritzi a curt termini:

  • COMPLETAR LA INTEGRACIÓ TARIFÀRIA. La integració tarifària ha estat decisiva per l’augment de l’ús del transport públic. Però cal extendre-la a la totalitat de les comarques, implicar-hi més activament els Ajuntaments i la Diputació de Lleida i fer-la útil, eficient i eficaç.
  • SERVEI FERROVIARI DE RODALIES. Exercir la competència nacional per a utilitzar la trama ferroviaria existent com a veritable xarxa de rodalies: de Cervera a Almacelles, i de Balaguer fins a Borges Blanques, i tota ella integrada tarifàriament, evitant-ne les duplicitats amb la xarxa d’autobusos amb qui s’han de complementar, i no pas competir.

Proposta de xarxa fèrria de proximitat a l’àrea de Lleida (a curt termini)

  • AJUST HORARI DE RODALIES AMB L’ALTA VELOCITAT. L’accés a l’alta velocitat s’ha de garantir a les poblacions de la demarcació, fent possible una millor coordinació amb la resta de corredors ferroviaris (i més tenint en compte que s’han suprimit els serveis d’autobusos que facilitaven la connexió l’1 d’agost).

Estació de tren Lleida-Pirineus des de les andanes de rodalies i on caldria obrir un nou accès al costat del barri de Pardinyes.

  • NOVA ESTACIÓ D’AUTOBUSOS. Executar el projecte i posar en funcionament la nova estació d’autobusos com a part de la futura estació intermodal de transport públic: “Lleida – Pirineus”. I mentrestant, la millora immediata de la informació, seguretat, accessibilitat i salubritat de l’actual estació.

  • COMUNICACIÓ AMB LA CAPITAL CATALANA. L’alta velocitat mitja distància ha apropat Ponent i Barcelona, però no a tota hora ni per a tothom. Adequar la franja horària al final de la jornada i fer títols de transport més econòmics.
  • BUS A LLEIDA CIUTAT. PLA DE MOBILITAT URBANA. Completar el procés de participació i implementació del pla de mobilitat urbana de Lleida. Lleida exerceix la capitalitat a Ponent, la qualitat del serveis de transport que ofereix són decisius i determinen els modes de mobilitat triats en origen. Garantir frequències, temps i confiança són determinants. Exigim el carril BUS pel corredor de la “L1 interior”, com a anella vertebradora del transport públic a la ciutat, juntament amb una xarxa matricial interconectada amb aquesta per a la resta de línies.