Search

Propostes per al Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV)

març 10 2018

març

10

2018

Descarregar document de propostes en PDF

La PTP ha enviat a la Generalitat de Catalunya les “Propostes per al Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV)“. L’objectiu del PEMV, impulsat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, és l’anàlisi de la mobilitat al Vallès Oriental i Occidental per contenir les determinacions oportunes per estructurar un sistema de transport col·lectiu competitiu, que presti especial atenció a la xarxa d’autobusos interurbans i d’aportació a la xarxa ferroviària (existent i planificada), i al sistema d’intercanviadors, i que alhora doni directrius sobre polítiques urbanes d’aparcament. Aquest pla podrà, si s’escau, complementar la xarxa de tramvies o plataformes segregades per autobús així com establir criteris d’intervenció a la xarxa viària que servirà de suport als desplaçaments en autobús.

També et pot interessar...