Durant el confinament shan trobat a faltar mesures com ara lurbanisme tàctic, promocionar la bicicleta i millorar el transport públic han de ser mesures prioritàries en el procés de desconfinament

La PTP presenta una bateria de propostes, la majoria de les quals estan planificades i es demana un compromís ferm amb accelerant-ne laplicació

En el marc de la Setmana de la Mobilitat més atípica degut a la pandèmia, i a falta de conèixer el programa d’activitats de l’Ajuntament de Badalona, Promoció del Transport Públic del Barcelonès Nord demana focalitzar el debat en les mesures permanents que la ciutat necessita per avançar cap a un model de ciutat més sostenible en un període en que les activitats presencials estan restingides pel risc a rebrots.

En aquest sentit, es lamenta que durant el confinament han estat molt poques les mesures que s’han pres per donar pas a la nova mobilitat, tot i les recomanacions de l’OMS, del Ministeri de Transició Ecològica o de la Generalitat de Catalunya en el sentit de fomentar els modes de mobilitat activa.

Es vol posar en valor però tres fites aconseguides en els darrers mesos, la pacificació regular del carrer Francesc Layret, la implementació d’un carril bici segregat al Passeig Marítim i l’avenç en el tràmits de contractació del tram nord del Bicivia Central que hauria de d’estrenar-se abans de final d’any. També es valora positivament l’avenç, juntament amb l’Àrea Metropolitana, del projecte de Bicivia Central Tram Sud.

Es demana el compromís a totes les forces polítiques que componen el Ple Municipal amb una sèrie de mesures que contemplen àmbits com el compromís en la reducció d’emissions, la xarxa de vianants, els carrils bicicleta, el transport públic i la Distribució Urbana de Mercaderies. Totes les mesures son de competència municipal i es poden implementar d’urgència amb recursos propis o amb mecanismes de l’Estat d’Alarma.

La majoria de mesures estan contemplades en el Pla de Mobilitat Urbana o en altres estudis encarregats per l’Ajuntament, però el context obliga a portar-los a terme sense dubtes i amb la celeritat necessària donat que, a l’emergència climàtica, s’hi afegeixen riscos de propagació d’una pandèmia. Per això, es demana a l’Ajuntament reforçar l’àrea de mobilitat per tal de poder fer front amb garanties aquests reptes i necessitats, ara ja inajornables.

Per a més informació, podeu consultar la nota de premsa que vam fer per a la covid fent click aquí.