Search

Sí al Trambaix per Les Corts. Protegim el transport públic.

abr. 17 2002

abr.

17

2002

Raons de la PTP en oposició als canvis de traçat proposats per l’Associació de Veïns de l’Avinguda de Xile, en les seves al· legacions a la “modificació del traçat del tramvia de l’ATM”, presentades el dia 21 de març de 2002.

20020418-tramvia

Els veïns demanen, a través d’una al·legació a la “modificació del traçat del tramvia Diagonal-Baix Llobregat, en el tram Av.Diagonal carrer Martí i Franquès carretera de Collblanc”, recuperar la opció oficial anterior o prendre dues opcions proposades per ells mateixos (a i b), que consideren més racionals i lògiques.

  • Les alternatives de traçat no responen a les expectatives que la PTP espera del tramvia com a transport públic: rapidesa i connectivitat. Per això observa diversos punts en contra:
OPCIÓ Quilòmetres Enllaç L5 Enllaç L9 Punts en contra
Oficial 1,977 km Cardenal Reig Campus Sud i
Z. Universitària
Oficial anterior 2,429 km Cardenal Reig Campus Sud i
Z. Universitària
Recorregut massa llarg
Opció veïnal a 1,477 km Es perd Z. Universitària Pèrdua de 2 enllaços
Opció veïnal b 2,282 km Cardenal Reig Z. Universitària Pèrdua d’un enllaç. Recorregut massa llag
Els quilòmetres de recorregut estan mesurats desde les cruïlles de Diagonal-Doctor Marañón i Carretera de Collblanc-Av.Tomás Giménez en tots quatre casos.

 

És vital que el tramvia connecti el Baix Llobregat amb l’estació de Metro de la Línia 5 que es construirà entre Pubilla Cases i Collblanc: Cardenal Reig. Aquest enllaç permetria donar continuïtat ferroviària al corredor format per l’eix de la N-340-Crta de Sants-Creu Coberta-Paral·lel en els municipis de Barcelona, l’Hospitalet, Esplugues, Sant Just, Sant Feliu, Molins de Rei i Sant Vicenç dels Horts.

  • Les alternatives a) i b) s’allunyen de les zones residencials per circular sobre zones amb escàs potencial de viatgers, deixen de banda les facultats de Geografia, Història, Filosofia, Belles Arts . A més l’opció a) s’allunya de la Creu Roja de l’Hospitalet, part del dens barri de Pubilla Cases i escoles com el C.E.I.P. Puig i Gairalt i l’I.E.S Margarida Xirgu, Les opcions es justifiquen per donar servei al RACC, instal·lacions esportives universitàries, Palau de Congressos, Hotel Juan Carlos, Club de Polo i Club de Tenis Turó i futur parc metropolità de Can Rigalt. Cal dir que aquest futur parc, el Club de Polo, i el Palau de Congressos estan servits pel tramvia oficial. A més la resta d’equipaments no justifiquen eliminar el tramvia d’altres indrets on és més necessitat, si a més tenim en compte que s’hi pot accedir caminant des d’una parada de tramvia oficial en uns 5 minuts. Aquest criteri també és aplicable a l’inrevés; és a dir, fer caminar als escolars o malalts dels hospitals, però socialment queda clar qui quedaria més mal parat.
  • Es diu que el tramvia generaria caos circulatori d’entrar a la Diagonal per l’Avinguda Doctor Marañón. Qui crea caos no és el tramvia, sinó el cotxe. Ja és hora que algú discuteixi la primacia del cotxe a la ciutat, justament el sistema de transport menys utilitzat per les persones. Amb tot, cal dir que aquest esquema no afecta la circulació. El tramvia circula adjacent a la vorera nord d’aquesta avinguda, de manera que a l’entrada en la Diagonal només creuaria els carrils laterals (costat mar) de la gran avinguda. Les alternatives a) i b) en canvi, creuen els carrils de l’Avinguda Doctor Marañón en tots dos sentits a l’alçada de la Diagonal, en comptes de fer-ho a l’alçada de l’Avinguda de Xile com està proposat oficialment. És a dir, que si s’al· leguen aquests traçats per problemes de trànsit (que no n’ha d’haver), els nous traçats proposats presenten situacions encara més
    complicades (no impossibles). A més, cal afegir que la circulació pel carrer General Batet encariria notablement el cost, ja que la secció d’aquest carrer no disposa d’una amplada suficient com per mantenir els accessos viaris al futur nus de Pubilla Cases i els nou metres d’amplada de plataforma tramviaire que es necessiten.
  • A les alternatives veïnals a) i b) es complicaran innecessàriament els enllaços de l’Hospitalet i el Baix Llobregat amb la Línia 9. S’obligarà els usuaris a
    recórrer més distància, en tramvia i en metro-L9, en els viatges tipus: TRAMVIA (Baix Llobregat – l’Hospitalet – Campus Sud) + METRO (Campus Sud – Aeroport entre Pistes / Zona Franca – Port)
  • L’alternativa oficial anterior és la que espatllaria menys les connexions previstes en el projecte oficial, ja que connectaria correctament amb la L5, la L9, i circularia a prop de les residències. Però té el greu inconvenient d’allargar innecessàriament el recorregut del tramvia, fent perdre més temps de viatge als 250.000 d’usuaris potencials del TRAM.

També et pot interessar...