El servei ferroviari al Pallars porta sis mesos interromput i la primera notícia que tenim és que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) havia anunciat la represa del servei turístic del tren dels Llacs (posteriorment ajornada) i no del servei de transport públic.

Des del 23 de gener d’enguany, el servei de viatgers resta interromput entre Balaguer i La Pobla a causa de l’accident sofert per un dels dos únics trens que donen servei a la línia, que va resultar malmès per un despreniment amb motiu del temporal Glòria. Mentre l’altre tren es dedica a cobrir el servei entre Lleida i Balaguer, el servei entre Balaguer i la Pobla de Segur es realitza amb autocars, amb superiors temps de viatge.

A finals de juny FGC va anunciar la reobertura del tren turístic dels Llacs per al 4 de juliol, circumstància que finalment no s’ha produït degut a la reimplantació del confinament sanitari a Lleida i baix Segrià. Des de PTP ens preguntem com pot ser que es trobi solució per iniciar un servei merament turístic i no es trobi una solució per donar servei al centenar llarg d‘usuaris diaris del Pallars?

Després de les advertències sobre la manca de flota per cobrir aquesta línia, i les diverses sol·licituds per a què FGC incorporés un tercer comboi de reserva per a situacions d’emergència –com la que ens trobem ara-, la companyia va encarregar un tercer tren que es preveu per a l’estiu de 2021. Mentre tant, la Generalitat no ha estat capaç de trobar un tren substitutori a aquest comboi avariat, tot i que RENFE té abundant material mòbil que es pot llogar, i que ja havia circulat per aquesta línia.

Aquests més de sis mesos sense servei ferroviari fins el Pallars se sumen a les nombroses interrupcions de servei que la línia ha patit durant l’any anterior per diverses causes, a les quals se sumen a les massa freqüents interrupcions de servei i les retallades que ha hagut durant els darrers 8 anys, prenent la crisi del 2008 com a punt de partida. A les darreres dues dècades, el dies que han circulat els 4 trens diaris per sentit, en dia feiner, entre la Pobla i Lleida, representen quasi el mateix nombre de dies en què el tren no ha circulat. A la taula següent, amb les xifres de demanda anual, es mostra la proporcionalitat del passatge amb el servei efectuat. Es poden comptabilitzar, en fons de color rosa, els anys d’interrupcions o de fort decreixement del servei. En verd, el màxim de Renfe l’any 2008 que encara no ha estat superat, malgrat les inversions efectuades i malgrat la compra dels dos nous trens.

Volem assenyalar que aquesta situació ve donada per la manca de visió de la Generalitat, quan l’any 2016 es va decidir refer el servei anteriorment prestat per Renfe amb només dos trens, que malgrat ser d’un model de gran qualitat (GTW 2/6 Stadler), no han pogut satisfer el servei en moltes ocasions. La situació actual no pot prolongar-se un any més. Calen solucions urgents perquè abans de finals d’aquest mes de juliol, amb mitjans propis o aliens, es recuperin els 4 serveis diaris de tren en cada sentit fins a la Pobla.

D’altra banda, la tardor de PTP va demanar a FGC  de modificar els horaris en la línia ( https://transportpublic.org/conferencia-futur-tren-de-la-pobla/ )

per millorar l’eficiència i qualitat del servei a la gent de Pallars, aconseguint entre d’altres objectius, avançar la primera arribada del tren a Lleida. Malgrat el canvi de model de gestió i les inversions efectuades, el nombre de viatgers a la línia és avui encara inferior al del l’any 2008, el màxim històric que data de l’època de gestió de Renfe. Les xifres de viatgers de la línia aquest darrer any 2019 mostren igualment que el passatge entre Àger i Lleida ha augmentat en un 20% però en les estacions del Pallars només ho ha fet en un 2%.  Queda clar que si hi ha freqüents interrupcions de servei i els horaris són confusos, com ha passat al Pallars durant el 2019 i 2020, el viatger retira la seva confiança en aquest producte.

Per a modificar els horaris en el sentit reclamat per PTP cal que FGC presenti un projecte de construcció d’un hangar al Pallars per a què un dels trens que donen servei a la línia pugui dormir a aquesta comarca en comptes de fer-ho només a Lleida,. Cal recordar que totes les línies de regionals i rodalies de Catalunya (R1 a R16) tenen trens dormint a tots els extrems de les línies per poder oferir serveis amb una arribada mínimament útil a les capitals de referència. Si el tren de la Pobla pot dormir a la Pobla, en comptes de 3 serveis útils per sentit, sobre 4 totals, n’hi hauria 4 serveis útils amb uns horaris molt més òptims que a mig termini portaria incrementar substancialment el usuaris diaris al Pallars.

Cal assenyalar, a més, que la PTP ha demanat reiteradament formar part de la comissió de seguiment de la línia però, malgrat el seu llarg historial en defensa de la línia, que es remunta al 1996, se n’ha denegat la presència i se’ns ha remès a una inexistent comissió d’usuaris de la línia. Fa un any que estem esperant.

Per tot això demanem a la Generalitat de Catalunya i a FGC un redreçament de la gestió de la línia de la Pobla

 

Les consultes sobre la problemàtica de la línia es poden adreçar a:

Marc Mateo

655268660

lapobla@transportpublic.org