Passar en 24 hores de l’anunci de la supressió del servei al del manteniment d’algunes línies demostra que la mesura inicialment adoptada anava contra l’interès públic.

L’eliminació del transport públic va en contra de les recomanacions internacionals, és una injustícia social i pot ser contraproduent des del punt de vista sanitari

Per frenar l’expansió del Coronavirus cal reduir la necessitat de mobilitat i eliminar les aglomeracions, no suprimir el transport públic

Celebrem que l’Ajuntament de Tarragona rectifiqui parcialment una mesura que mai s’hauria d’haver adoptat, però considerem que a la ciutat hi ha encara altres corredors que tenen demanda suficient per a mantenir servei convencional. En tot cas, reivindiquem poder accedir a tots els CAP en transport públic.

La PTP emet aquest comunicat davant la decisió de suprimir el transport públic urbà la ciutat de Tarragona com a una suposada mesura per frenar els contagis del coronavirus Covid-19, que considerem sanitàriament inadequada i socialment injusta, i la posterior reconsideració parcial de la mesura, amb el manteniment de dues línies diürnes per a la connexió dels barris de Ponent i de Sant Salvador.

La pitjor imatge que pot donar una administració quan pren una mesura és la improvisació. Abans de plantejar la supressió, l’Ajuntament de Tarragona hauria hagut de valorar les conseqüències d’aquesta decisió i considerar les recomanacions internacionals i les pràctiques d’altres ciutats en matèria de transport públic.

No criminalitzem el transport públic

Diversos mitjans de comunicació han utilitzat imatges del transport públic a vessar per encapçalar notícies sobre la pandèmia del coronavirus a Catalunya. La realitat és que la tònica general del transport públic a Catalunya és la molt baixa ocupació. Des de la declaració de l’estat d’alarma per part del Consell de Ministres el passat dissabte 14 de març s’ha produït un descens radical de la demanda, proper al 80% a les línies principals, mentre l’oferta ha estat mantinguda (Rodalies de Catalunya), reduïda mantenint l’hora punta (Metro de TMB) o reduïda amb posterioritat a la caiguda de la demanda (FGC). Malgrat això cal seguir atent per reduir situacions d’aglomeracions, tant al transport públic, com a d’altres serveis bàsics on també s’hi produeixen, com són els hospitals o les botigues.

A més cal recordar que la mobilitat en vehicle privat, majoritària fora de les àrees metropolitanes de Madrid i de Barcelona, ha tingut un paper predominant en l’expansió del virus a nivell terrestre.

Cal reduir la necessitat de mobilitat global, no canviar transport públic per cotxe

La necessitat de mobilitat és inherent al manteniment dels serveis bàsics per a la ciutadania i per assegurar la cura de les persones. Recordem que hi ha molta gent que ha d’anar a treballar presencialment cada dia, sigui per que presta serveis essencials o sigui perquè a la seva empres no s’hi ha aplicat el teletreball. Obligar a aquesta gent a anar en cotxe per satisfer aquestes necessitats és una injustícia social i pot ser contraproduent des del punt de vista sanitari. I la solució del servei a la demanda pot ser complementària o substitutiva en zones concretes, però plantejada com a una alternativa global es veu més com una maniobra de distracció per fer més presentable la supressió del servei que com a una oferta alternativa de mobilitat suficient. Si aquesta mesura s’aplica sobre corredors amb demanda suficient, pot requerir mobilitzar més vehicles que per a la prestació d’un servei convencional.

L’aïllament social per reduir els contagis no s’aconseguirà suprimint el transport públic sinó assegurant els confinaments domèstics, reduint les necessitats de mobilitat laboral i intensificant les mesures higièniques.

També cal tenir present que un transport públic amb molt baixa ocupació pot arribar a concentrar menys persones per metre quadrat que un turisme on el conductor comparteix viatge amb un o dos acompanyants. Atesa la circumstància excepcional d’emergència sanitària i necessitat de separació d’un metre entre persones, un transport col·lectiu amb baixa ocupació pot resultar més convenient que compartir cotxe o utilitzar taxis. En aquesta situació excepcional, apostem per mantenir un transport públic de baixa ocupació, sense aglomeracions, encara que energèticament no sigui el més eficient.

Establir una oferta de serveis que garanteixi una mobilitat mínimasense aglomeracions i compatible amb els recursos humans disponibles en cada moment.

La lluita contra l’expansió del coronavirus és cosa de tothom

A l’ajuntament de Tarragona i l’Empresa Municipal de Transports (EMT):

  • Mantenir totes les línies amb demanda suficient i establir una oferta de serveis que garanteixi una mobilitat mínimasense aglomeracionscompatible amb els recursos humans disponibles en cada moment. En tot cas, garantir la possibilitat d’accedir a tots els CAPs de la ciutat amb transport públic. Recordem que la Unió Internacional dels Transports Públics (UITP) ha proposat adoptar un model d’oferta de dissabte per a tots els dies.
  • Incrementar la neteja dels vehicles, especialment pel que fa baranes, barres de subjecció, recolza-braços, etcètera.
  • Reduir la necessitat de contactedels usuaris amb les portes de vehicles. (exemples de bones pràctiques: FGC, TMB i Tramvia Metropolità) i en la compra de bitllets (Rodalies de Catalunya)..
  • Protegir els treballadors del transport públic, amb mesures com l’increment de la separació dels conductors respecte dels passatgers (Metro i Bus de TMB), la reducció d’oferta per separar la plantilla en grups, com ha fet FGC; etcètera.

Als usuaris

  • En cas d’incidència o mala planificació, si el vehicle té massa ocupació, no entrar-hi i fer una queixa a la companyia o administració responsable.
  • Recordar la necessitat del confinament i de viatjar únicament si és estrictament necessari
  • Complir les diverses mesures de protecció física (manteniment de distàncies, rentat de mans, etc.)

Per últim volem aprofitar aquest comunicat per agrair l’esforç de les persones treballadores del serveis bàsics que es mantenen oberts per a la ciutadania, ja sigui del sector sanitari, de la distribució, dels mercats i botigues de primera necessitat o òbviament del transport públic, tant individual (taxi) com col·lectiu (bus, metro, tramvia i tren).

Per a ampliacions o talls de veu, podeu trucar a : Daniel Pi (678.675.651) o Manel Ferri (628.315.764)

Pots descarregar-te el comunicat fent click aquí.

20200319 SUPRESSIO TP TARRAGONA v02