Search

Viatjar en cotxe és entre 7 i 17 vegades més car que fer-ho en transport públic, i l’estalvi de temps entre 2 i 27 minuts

set. 19 2017

set.

19

2017

L’Autoritat Territorial de la Mobilitat de Lleida, en col·laboració amb l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), els ajuntaments lleidatans participants i dues voluntàries des d’Almacelles, amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat, han organitzat avui la VII Cursa de Transports de l’Àrea de Lleida. Aquesta cursa és una de les activitats que se celebren anualment a l’àrea de Lleida, en el marc de la celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible que va començar el 16 de setembre i s’allargarà fins al proper divendres 22, coincidint amb la celebració mundial del “Dia sense Cotxes”.

A la VII Cursa de Transports de l’Àrea de Lleida el bus ha competit amb el cotxe privat des de 9 municipis fins a la capital del Segrià. Els ajuntaments que han participat són: Alcarràs, Alfarràs, Almacelles, Alpicat, Balaguer, Corbins, Mollerussa, Rosselló i Torrefarrera. Addicionalment ha participat la bicicleta des de Rosselló, que s’ha proclamat guanyadora del trajecte entre Rosselló i Lleida, arribant fins i tot 2 minuts abans que el cotxe.

Repercutint els costos reals; el cotxe costa entre 7 i 17 vegades més per quilòmetre que l’autobús en l’accés a Lleida, imputant les despeses d’adquisició del vehicle, els costos de manteniment, impostos, assegurances, etcètera. Pel que fa el transport públic s’ha tingut en compte la desena part del cost d’una T-10/30 integrada.

 

Desenvolupament de la Cursa

La sortida de les curses s’ha fet des de la porta dels respectius ajuntaments entre les 08.30 i les 09.40 hores, i els participants, 25 persones, han arribat successivament entre les 09.30 i les 10.30 hores a un punt de trobada comú ubicat a la Delegació del Govern a Lleida, on s’ha fet una lectura dels resultats més destacats. Com a novetat d’enguany,s’ha pogut seguir la posició dels participants en temps real, gràcies a l’aplicació Followmee. Els concursants havien d’instal·lar-se l’app i en tot moment s’ha pogut visualitzar en una pantalla al punt d’arribada i per Internet, un mapa amb la posició real actualitzada a cada minut de cada mode de transport i municipi participant.

Resultats de la cursa

Els posicionaments poden ser vistos en temps real a l’arribada i ser guardats per a la seva posterior consulta. A continuació disposeu dels resultats de cost, impactes i temps de viatge i un plànol on es poden consultar els posicionaments dels participants i en alguns casos les respectives velocitats instantànies clicant sobre les icones de cada mode de transport.

Resultats resumits (PDF 1 MB)  | Resultats detallats (PDF)


Punts de sortida         Arribada (Delegació de Govern. C. Lluís Companys 1. Lleida)

Metodologia de càlcul

Temps de viatge. Dels transports ens interessa el seu cost i la seva rapidesa, no pas la velocitat punta. Per això a la Cursa de Transports es calcula el temps de viatge de “porta a porta” entre un origen i una destinació. Això ha d’incloure el temps d’aparcament per al transport privat i el temps d’accés a la parada i espera del transport públic. Com a la realitat, a la Cursa de Transports tots els viatgers comencen i acaben a peu.

Costos directes (pagats per l’usuari). Els costos directes del vehicle privat inclouen la mitjana de la despesa per posar a punt un vehicle i fer-lo funcionar. Per tant s’hi compten des de les grans despeses fixes com l’adquisició del vehicle, manteniment, reparacions, impostos i les assegurances repercutides sobre la vida útil del vehicle, expressades en €/km. També s’hi compten les despeses variables, com és el carburant o l’aparcament. Així doncs, deixant de banda el preu de l’aparcament, que varia en funció del temps, al voltant d’unes tres quartes parts dels costos directes del vehicle privat s’associen a l’amortització del vehicle, i la quarta part restant correspon al combustible gastat en el desplaçament. En el cas de la bicicleta, els costos són molt baixos perquè no té despesa de carburant i només és comptabilitza la part proporcional de l’amortització del vehicle en la seva vida útil. Els costos directes del transport públic, en canvi, no són proporcionals al recorregut realitzat, ja que les tarifes són planes segons la zona, i no depenen dels quilòmetres realitzats. Ha totes les rutes urbanes s’ha escollit el títol de transport prou representatiu: la T-10/30 d’una zona o de dues, que genera un cost per viatge d’aproximadament un euro.

Despesa energètica final. Es mostra el consum energètic final del vehicle per persona, tenint en compte els nivells mitjans d’ocupació: 1,18 persones al vehicle privat i un 20% de la capacitat als sistemes de transport públic. No s’han contemplat despeses energètiques de fabricació, manteniment i desballestament dels vehicles, ni la despesa relacionada amb la construcció i manteniment de les infraestructures que utilitzen. Per calcular el consum energètic dels transports per carretera s’ha considerat un vehicle dièsel Euro IV, que és el més representatiu de Catalunya, i el consum associat a la zona urbana o interurbana, segons recorregut.

Emissions de gasos amb efecte hivernacle (CO2) i contaminants locals (PM10 i NOX). Considerant la despesa energètica i la tecnologia dels vehicles de l’apartat anterior s’ha emprat la metodologia de l’Agència Europea del Medi Ambient per trobar les emissions de dos tipus de gasos: els gasos amb efecte hivernacle, bàsicament per a diòxid de carboni (CO2), que són el principal responsable de l’escalfament del planeta; i dos contaminants locals, les partícules sòlides amb diàmetre inferior a 10 micròmetres (PM10) i els òxids de nitrogen (NOX), que són els principals responsables de les malalties respiratòries i cardiovasculars en zones urbanes després de la dieta i dels hàbits alimentaris poc saludables. Les partícules sòlides es produeixen per dos conceptes: la combustió de carburant dins del motor, i el fregament entre pneumàtics i calçada. Per relacionar les emissions amb el consum energètic s’ha s’han tingut en compte dos conceptes energètics: la despesa energètica final a bord del vehicle (litres consumits al dipòsit o energia captada pel pantògraf, tròlei o bateries) i la despesa energètica de processar l’energia, ja sigui carburant o electricitat (des de la natura fins a la benzinera o a la xarxa elèctrica).

 

Col·labora

Aquesta cursa ha estat organitzada per la PTP possible gràcies a la col·laboració de

 

També et pot interessar...