Search

Vostès que poden, faci’n alguna cosa!

abr. 30 2003

abr.

30

2003

VOSTÈS QUE PODEN, FACI’N ALGUNA COSA!

Manifest sobre la necessitat de millorar la conscienciació cívica pels accidents de trànsit que també subscriu la PTP

Manifest per a la implicació dels partits polítics en la prevenció viària i la reducció dels accidents

No hem de considerar els accidents de trànsit un fet social inevitable. Les noticies dels accidents de cap de setmana son ja una freda estadística. Però és una dolorosa realitat que en un any es produeixen a Catalunya 800 morts, 120 lesionats medul· lars irreversibles, 100 lesionats cerebrals també irreversibles i més de 30.000 ferits de tota consideració. I no hauríem de resignar-nos al fet que cada any 100.000 ciutadans s’hi veuen afectats directament, que els accidents de trànsit és la primera causa de mort fins als 35 anys i que per això els catalans perdem, cada any, 22.000 anys potencials de vida.

Malgrat aquestes xifres tan terribles i que els accidents de trànsit son 6 vegades mes freqüents que els accidents de treball, hi ha una passivitat de Governs i partits per a abordar-lo enèrgicament, i que encomanen a la societat. Tots hem viscut, però, la seva reacció davant de l´accidentalitat laboral de l´any passat. Un clamor del que es van fer ressò els mitjans de comunicació i que va aconseguir la mobilització de recursos per millorar la prevenció de riscos laborals. I s’està aconseguint. Per què no es reacciona igual amb els accidents de trànsit malgrat ser un problema 6 vegades mes important? També hem vist el debat sobre la inseguretat ciutadana ¿Es que els accidents no és un problema d’inseguretat? ¿Podem admetre tranquil· lament aquesta alta sinistralitat? ¿Fan els governs i els partits polítics tot el que caldria?

No és cert que no s’hi pugui fer res. Països com el Regne Unit, Holanda i el bloc Escandinau, que han prioritzat la prevenció viària de manera destacada els darrers 25 anys, gaudeixen d´un nivell de sinistralitat circulatòria de valors entre 2 i 2,5 vegades menys que a Catalunya. Això significa que encara existeix un importantíssim marge de gestió per a reduir significativament les xifres d´accidents i víctimes de trànsit.

Inexplicablement, els partits polítics, ja sigui en el govern com en l’oposició, contemplen molt poques actuacions decidides i prioritàries de prevenció viària i
de reducció de l’accidentalitat. Mai situen un tema tan important en l’agenda política de les campanyes electorals. Fins i tot, hom diu que aquest és un tema perdedor de vots. Els candidats s’aprenen el preu del bitllet de metro o de la barra de pa, perquè saben que els hi preguntaran ¿Per què els mitjans no els pregunten el nombre de morts o Discapacitats anuals en accidents de trànsit que es produeixin en el seu àmbit? Quants ho sabrien? L’Entitat sotasignat creu que ja és hora de reaccionar davant d’aquest greu problema social. Per això demanem als Partits Polítics que incloguin en els seus programes i en les seves prioritats i condicions per a possibles pactes o compromisos decidits a disminuir els nombre d’accidents de trànsit. Així mateix demanem als mitjans de comunicació, agents socials i Entitats per que, tots els Partits Polítics, situïn aquest problema en les seves agendes electorals.

Aquest Manifest ha estat promogut per les entitats(ordre alfabètic): ASPAYM (Asso. de Paraplègics i grans Minusvàlids de Catalunya), A.S.T.A.C. CONDAL (Asso. de Transportistes Agrupats Condal) Catalunya Camina (Asso. de defensa dels drets dels vianants), C.O.N.C.(Comissions Obreres de Catalunya), Fed. CATALANA del TAXI, Fund. Ins. GUTTMANN, P.(A.)T.( Asso. per la Prevenció d´Accidents de Trànsit), PTP (Asso. per la Promoció del Transport Públic), Segle XXI (Asso. per la plena integració dels Discapacitats), U.G.T. (Unió General de Treballadors de Catalunya), T.R.A.C.E. (Asso. Catalana de Traumàtics Cranionfàlics i Dany Cerebral).

També et pot interessar...