20160922-cursa-bcn

Descarregar comunicats amb resultats (PDF)

Galeria de fotos (Facebook)

  • La PTP organitza la XIIIa edició de la Cursa de Transports de Barcelona gràcies a la col·laboració de més de 50 voluntaris que des dels 10 districtes han arribat a la Superilla Pilot del Poblenou en diversos mitjans de transport.
  • Les dues rodes sostenibles s’imposen en temps a pràcticament totes les rutes, que oscil·len entre 3 i 7 quilòmetres.
  • El transport públic manté l’avantatge front el cotxe a totes les rutes on es comparaven els dos mitjans de transport.
  • Al final de la Cursa de Transports d’enguany s’ha fet una sessió de cinema a la Superilla Pilot amb la projecció del documental “Bikes versus Cars”, patrocinat per Bicibox, i que ha comptat amb més de 70 espectadors.

 

22 de setembre de 2016, “Diada mundial sense cotxes”. La sortida de les curses s’ha fet des d’un equipament o punt emblemàtic de cadascun dels 10 districtes de Barcelona entre les 18:00 i les 18:15 hores. Els 51 participants, s’han dirigit en cotxe, moto, transport públic, bici, bici pública, patins o a peu fins a una destinació comuna, l’anomenada Cruïlla de la Cultura, a l’encreuament dels carrers de Ciutat de Granada amb Sancho de Ávila, dins la popular Superilla Pilot del Poblenou. El resultats d’enguany es mantenen en la tònica d’edicions anteriors, demostrant-se un clar avantatge cap a la bicicleta, que en moltes rutes ha trigat aproximadament la meitat que el segon mitjà en arribar, generalment un mode de transport públic. Des del punt de vista econòmic, l’ús del cotxe ha estat de mitjana 4’5 vegades més car que el transport públic, amb la pitjor relació per a la ruta Plaça de Sants – Superilla Pilot (5,5 vegades més car el cotxe), i la millor per a la ruta Hospital de Sant Pau – Superilla Pilot (3,8 vegades). Des del punt de vista del canvi climàtic i contaminació de l’aire urbà l’ús del transport públic i la bicicleta són més que convenients. Els usuaris de transports públics ferroviaris guanyen la batalla de la sostenibilitat, amb zero emissions en zona urbana, i unes emissions en centrals elèctriques equivalents, respecte els turismes, a reduccions del 87% en CO2, 95% en NOX i pràcticament la totalitat de PM10. Per la seva banda els autobusos dièsel tenen unes reduccions d’emissions de CO2 i PM10 entre un 30% i 40% respecte les del turisme dièsel en zona interubana, i entre un 37% i un 45% respecte la zona urbana.

 

Des del punt de vista del canvi climàtic i contaminació de l’aire urbà l’ús del transport públic i la bicicleta són més que convenients. Els usuaris de transports públics ferroviaris guanyen la batalla de la sostenibilitat, amb zero emissions en zona urbana, i unes emissions en centrals elèctriques equivalents, respecte els turismes, a reduccions del 87% en CO2, 95% en NOX i pràcticament la totalitat de PM10. Per la seva banda els autobusos dièsel tenen unes reduccions d’emissions de CO2 i PM10 entre un 30% i 40% respecte les del turisme dièsel en zona interubana, i entre un 37% i un 45% respecte la zona urbana.

 

EXPLICACIÓ DELS CÀLCULS

 

Temps de viatge. Dels transports ens interessa el seu cost i la seva rapidesa, no pas la velocitat punta. Per això a la Cursa de Transports es calcula el temps de viatge de “porta a porta” entre un origen i una destinació. Això ha d’incloure el temps d’aparcament per al transport privat i el temps d’accés a la parada i espera del transport públic. Com a la realitat, a la Cursa de Transports tots els viatgers comencen i acaben a peu.

 

Costos directes (pagats per l’usuari). Els costos directes del vehicle privat inclouen la mitjana de la despesa per posar a punt un vehicle i fer-lo funcionar. Per tant s’hi compten des de les grans despeses fixes com l’adquisició del vehicle, manteniment, reparacions, impostos i les assegurances repercutides sobre la vida útil del vehicle, expressades en €/km. També s’hi compten les despeses variables, com és el carburant o l’aparcament. Així doncs, deixant de banda el preu de l’aparcament, que varia en funció del temps, al voltant d’unes tres quartes parts dels costos directes del vehicle privat s’associen a l’amortització del vehicle, i la quarta part restant correspon al combustible gastat en el desplaçament. En el cas de la bicicleta, els costos són molt baixos perquè no té despesa de carburant i només és comptabilitza la part proporcional de l’amortització del vehicle en la seva vida útil. Els costos directes del transport públic, en canvi, no són proporcionals al recorregut realitzat, ja que les tarifes són planes segons la zona, i no depenen dels quilòmetres realitzats. Ha totes les rutes urbanes s’ha escollit el títol de transport prou representatiu: la T-10 d’una zona, que genera un cost per viatge d’aproximadament un euro.

 

Despesa energètica final. Es mostra el consum energètic final del vehicle per persona, tenint en compte els nivells mitjans d’ocupació: 1,18 persones al vehicle privat i un 20% de la capacitat als sistemes de transport públic. No s’han contemplat despeses energètiques de fabricació, manteniment i desballestament dels vehicles, ni la despesa relacionada amb la construcció i manteniment de les infraestructures que utilitzen. Per calcular el consum energètic dels transports per carretera s’ha considerat un vehicle dièsel Euro IV, que és el més representatiu de Catalunya, i el consum associat a la zona urbana o interurbana, segons recorregut.

 

Emissions de gasos amb efecte hivernacle (CO2) i contaminants locals (PM10 i NOX). Considerant la despesa energètica i la tecnologia dels vehicles de l’apartat anterior s’ha emprat la metodologia de l’Agència Europea del Medi Ambient per trobar les emissions de dos tipus de gasos: els gasos amb efecte hivernacle, bàsicament per a diòxid de carboni (CO2), que són el principal responsable de l’escalfament del planeta; i dos contaminants locals, les partícules sòlides amb diàmetre inferior a 10 micròmetres (PM10) i els òxids de nitrogen (NOX), que són els principals responsables de les malalties respiratòries i cardiovasculars en zones urbanes després de la dieta i dels hàbits alimentaris poc saludables. Les partícules sòlides es produeixen per dos conceptes: la combustió de carburant dins del motor, i el fregament entre pneumàtics i calçada. Per relacionar les emissions amb el consum energètic s’ha s’han tingut en compte dos conceptes energètics: la despesa energètica final a bord del vehicle (litres consumits al dipòsit o energia captada pel pantògraf, tròlei o bateries) i la despesa energètica de processar l’energia, ja sigui carburant o electricitat (des de la natura fins a la benzinera o a la xarxa elèctrica). La Cursa de Transports és una iniciativa de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona.

 

PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL ‘BIKES VS CARS’. En acabar l’activitat, més de 70 persones van gaudir de la projecció de ‘Bikes vs Cars’ en una sessió de cinema al carrer a la mateixa Cruïlla de la Cultura. El documental, un gran èxit a nivell europeu, mostra com alguns activistes i ciutats de tot el món s’estan passant a un nou model de mobilitat i espais públics i la resistència d’alguns poders econòmics davant aquests canvis.

 

20160922-cinema

 

Aquest acte va comptar amb la col·laboració de l’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou i Bicibox.