20091201-linia3

 

Declaració de Ricard Riol Jurado en qualitat de president de la PTP i membre de la Plataforma “Volem un Metro de Veritat per tota la ciutat” realitzada a la Sala de plens de l’Ajuntament de Sant Feliu durant el ple extraordinari pel projecte d’extensió de la L3 del Metro.

 

Salutacions als presents, en especial a l’alcalde de la ciutat, Juan Antonio Vázquez, a qui aquesta proposta vaig intentar explicar de forma personal sense èxit. El que diré a continuació és el mateix que volia expressar-li personalment.

Els ciutadans i ciutadanes representats a la plataforma “Volem un Metro de Veritat per tota la ciutat” representen un moviment responsable i històricament unitari que defensa un projecte alternatiu amb l’única intenció d’aconseguir un Metro veritablement útil, i no per desgastar cap Alcalde ni cap Institució.

EL METRO ÉS PER TOTA LA VIDA

El Metro no és important en sí mateix si no respon a uns objectius de rapidesa i cobertura territorial que facin millorar la xarxa actual. L’exemple més clar és el Metro de Madrid, que després de créixer 90 quilòmetres en una legislatura, un fet insòlit a la història del metro a Europa, ha perdut passatgers. També tenim exemples a Barcelona, on tothom es lamenta ara del traçat en construcció de la línia 9 al seu pas pel Prat de Llobregat o del traçat i enllaços de la línia 4 del Metro, construïda als anys 70 i 80 sense traçats massa lògics ni correspondències adequades. El Metro és la infraestructura de transport més cara que existeix i el seu traçat ha de ser el millor possible, perquè una vegada construïda és irreversible.

LA DEMANDA PEL METRO A SANT FELIU

A Sant Feliu la demanda pel Metro s’origina abans de la creació de Rodalies Renfe, i es manté al llarg del temps per la manca d’accessibilitat de l’estació des d’alguns barris. L’any 1971 el Pla de Metros preveu l’arribada de la línia 3 fins a Esplugues i Sant Just, projecte que des de Sant Feliu es veia com la solució per connectar-se a la xarxa subterrània. L’any 1984 la Generalitat encarrega un estudi per perllongar la línia 3 des de Zona Universitària fins a Sant Joan Despí, passant per Esplugues. Aquell estudi, que mai es veuria executat, plantejaria per primera vegada una disjuntiva: amb una sola línia de Metro no es pot servir Sant Feliu de Llobregat ni Sant Joan Despí amb les mateixes prestacions. L’any 2001 el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (PTOP) argumenta que aquest àmbit del Baix Llobregat no té prou demanda per a construir una línia Metro, motiu pel qual s’opta pel Trambaix (la PTP el defensaria per molts altres motius). L’any 2003, davant d’unes eleccions autonòmiques, apareix una demanda abans no reconeguda que permet acompanyar, al tramvia aleshores en construcció, d’una nova línia 12 de Metro pel mateix àmbit. Aquesta línia de Metro només passaria tangencialment per Sant Feliu, a la zona de Torreblanca, i presentaria problemes d’intermodalitat i d’excessius temps de viatge a la zona del Delta. L’any 2006 el nou govern tripartit reformula el projecte de la línia 12 al nostre judici d’una més òptima més coherent des del punt de vista de la mobilitat: reservar per a les Rodalies l’àmbit Castelldefels – Sant Boi atesa la llunyania amb Barcelona, i servir la marge esquerra amb l’extensió del Metro, en un àmbit on el continu urbà amb Barcelona està molt més marcat.

Però el traçat d’aquest Metro es mostra hereu de la línia 12 i només és capaç d’arribar a Sant Feliu mitjançant un traçat paral·lel a Renfe des de Sant Joan Despí. Un traçat surrealista que sumaria sis vies en paral·lel entre Sant Joan Despí i Sant Feliu, segons la proposta del PTOP recolzada per aquest Ajuntament:

 • dues vies de la línia de Rodalies C4, que uneix Sant Joan Despí i Sant Feliu des de fa més de 150 anys;
 • les dues vies del Metro de la línia 3 dibuixant un enorme revolt per arribar a la Zona Univesitària incapaç de competir amb Renfe i línia 9;
 • i les dues vies d’una nova línia de Rodalies C3 que, contra pronòstic, es pretenia desviar per Sant Feliu en comptes d’anar directa entre Sant Boi i Cornellà per servir els 225.000 habitants de l’àmbit del Delta. És lícit perjudicar una població que quintuplica la de Sant Feliu, i que té el principal vector de mobilitat cap a Barcelona només per evitar un transbordament a Cornellà entre la capital del Baix i el Delta?

Per tant ens hem de fer una pregunta: per què arriba el Metro des de Sant Joan Despí? I la resposta és clara: aquest traçat tan recargolat només té per objectiu respondre a la pressió política de servir tots els municipis amb un mateix projecte a la marge esquerra, herència d’un compromís polític associat a la línia 12.

PER QUÈ S’HA DE CANVIAR AQUEST PROJECTE?

Per què creiem que s’ha de canviar aquest projecte? Aquest projecte està en entredit com demostra el seu solapament amb altres projectes de Rodalies actualment en discussió (traçat de la nova línia C3 a la marge esquerra del riu, proposta de 3r túnel de Rodalies de Barcelona) o el fet que l’extensió de la línia 3 de Metro no s’ha classificat com a obra prioritària dins del Pacte Nacional per a les Infraestructures. L’extensió de la línia 3 pel Baix Llobregat s’ha relegat a un segon termini del Pacte Nacional d’Infraestructures, entre els anys 2014 i 2020, període en què ja no seria vigent la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut nou.

Són quatre els errors que fan d’aquest un projecte francament dèbil:

 • En primer lloc no aporta millores de temps de viatge respecte la xarxa actual millorada. Amb l’aplicació del Pla de Rodalies anunciat pel Ministre José Blanco, amb un tren cada sis minuts; i amb el complement que suposarà la línia 9 del Metro en construcció per part de la Generalitat, el projecte d’extensió de la línia 3 entrarà en crisi. Els ciutadans de Sant ja comptaran amb un Rodalies que és un 50% més ràpid que el Metro, i que farà del tren l’opció preferent per anar a Plaça Catalunya. A més, a només 4 parades de Sant Feliu se situarà l’estació intercanviadora de la Torrassa, on es podrà transbordar cap a la línia 9, la qual dos parades més enllà entrarà a la Zona Universitària amb diverses estacions. El projecte de línia 3, amb el seu recargolament per Sant Joan Despí i l’escassa cobertura territorial dins de Sant Feliu, no podrà competir amb aquestes Rodalies millorades i línia 9. Si l’objectiu és anar a l’Hospital Comarcal aquesta línia 3 recargolada tampoc seria necessària, ja tenim el Trambaix i el flux de mobilitat queda perfectament cobert amb aquest mitjà per raons de demanda, sobretot si es compara amb l’accés a universitats.
 • No aporta una millora de la cobertura territorial respecte la xarxa ferroviària integrada a Sant Feliu, no passa pels barris densos.

o   Venint de Sant Joan Despí la primera parada serà el Consell Comarcal, on ja s’atura el Trambaix, que connectarà amb l’estació central de Renfe amb només dos minuts.

o   La segona parada seria una estació a només 200 metres de l’estació de Renfe, una distància massa llarga per considerar-se un intercanviador i massa curta per considerar que el Metro millora significativament la cobertura del sistema ferroviari integrat a la ciutat.

o   La tercera parada és en realitat una estació fantasma perquè formaria part de la línia C3 de Rodalies que el Ministeri de Foment no vol per Sant Feliu.

 • No millora la intermodalitat a nivell comarcal ni local. Es generen 3 noves estacions disperses i inconnexes per la ciutat: l’intercanviador previst entre Renfe i Tramvia desconnectat de les dues noves parades de la línia 3 de Metro i la descartada estació de Rodalies Renfe de la línia C3. Això no millorarà la capitalitat de Sant Feliu, un aspecte clau per donar serveis a tota la ciutadania, inclosa la que no vol o no pot moure’s en cotxe. No té sentit haver d’arribar fins a Sant Joan Despí per canviar de línia i recular.
 • S’hipotequen futurs perllongaments per poder creuar el riu Llobregat i connectar les dues marges entre sí i Sant Feliu amb la marge dreta sense perjudicar els ciutadans del Delta. Els ponts del Llobregat són una de les parts més febles i congestionades de la nostra xarxa viària.

La demanda calculada pel projecte de línia 3 recargolada és de 57.300 passatgers al dia i el cost constructiu de 1.274 milions d’Euros: cinc vegades el cost del Trambaix amb la mateixa demanda diària. No és normal que una línia de Metro tingui menys demanda que un tramvia i això és conseqüència d’un projecte dèbil. Amb el nivell d’endeutament actual de la Generalitat, si no aconseguim un projecte més sòlid, el Metro no arribarà a Sant Feliu.

VOLEM UN METRO DE VERITAT PER TOTA LA CIUTAT

Volem un projecte alternatiu i responsable que respongui a les necessitats de cobertura territorial, temps de viatge i intermodalitat que esperem els ciutadans des de fa tants anys. Un projecte amb aquesta dimensió territorial, econòmica i temporal no pot improvitzar-se. Necessitem que l’Ajuntament defensi alternatives que donin resposta a les següents peticions:

 • El metro ha de millorar la rapidesa de la xarxa actual, ha de millorar els temps de viatge que ofereixi el Pla de Rodalies i la línia 9 en servei amb intercanvi a la Torrassa per anar a la Diagonal. Per anar a Sant Joan Despí ja tindrem la Renfe.
 • El metro ha d’arribar als àmbits més densos i allunyats de l’estació central: la Falguera i Mas Lluí. On millor funciona el Metro és als barris densos amb vialitat difícil, com es demostra a l’Hospitalet. Un metro que es limita a arribar a la ciutat allà on ho fa el tren de Rodalies, sense servir els barris de Mas Lluí i Falguera, és un projecte d’escassa o nulla utilitat per la ciutat.
 • L’intercanviador central de transports ha d’integrar el Metro, a més de les Rodalies i Tramvia al centre de Sant Feliu. Cal abandonar la idea actual d’estacions inconnexes per la ciutat que compleixen amb l’efecte xarxa que necessitem els usuaris.
 • Un traçat que faciliti una connexió ràpida i sense solapaments entre les dues marges del riu a l’alçada de Sant Feliu en una segona etapa connectant la capital del Baix Llobregat amb la línia C4 al centre urbà i amb la línia de FGC a l’altra banda del riu.

Creiem que és lícit exigir aquests canvis, que són els interessos de la ciutat de Sant Feliu i de la comarca. El que tenim actualment sobre els plànols oficials sembla més un pla per contentar les constructores de túnels que els usuaris del transport públic. Senyor alcalde, si això fos una carretera… l’haguessin dibuixat així?

Moltes gràcies

logo30-save Full repartit entre els assisents (PDF, 1 MB)