20070320-busDavant la situació de manca de definició d’un pla de futur pel transport públic de superfície a l’àrea metropolitana de Barcelona, la PTP va presentar una diagnosi amb les problemàtiques actuals i diverses propostes de futur. Mentre la xarxa viària, la xarxa de metro i la xarxa ciclista fa anys que tenen diversos plans d’ampliació i remodelació, la xarxa d’autobús -i en menor grau el tramvia- han estat els grans exempts a la planificació viària.

La PTP pretén posar en valor el transport públic de superfície i obrir el debat de la necessitat de planificar-ne i d’obrir-ne nous corredors en superfície: amb tramvia i bus protegit.

logo30-save Descarregar presentació (PDF, 7,25 MB)
Autor: Ricard Riol Jurado

logo30-save Descarregar introducció (PDF, 1 MB)
Autor: Pau Noy Serrano