Search

Junta Oberta a socis de la PTP: Peatge interurbà

maig 11 2021

maig

11

2021

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Des de la Junta de la PTP, arrel d’una reunió, vam considerar que el tema dels peatges interurbans tenir prou incidència territorial com per a fer-ne una junta oberta i escoltar l’opinió de les persones associades. Per això, el passat 25 de maig de 2021 vam realitzar telemàticament una sessió on vam fer una primera presentació de l’estat de l’art, un torn obert de preguntes i debat i vam introduir una sèrie de preguntes de sí/no a través de la plataforma emprada per tal de poder conèixer l’opinió de tots els presents. A través del vídeo que trobareu al final d’aquesta pàgina i l’acta de la sessió, podreu seguir la junta i escoltar les diferents opinions dels associats.

Presentació

[pdf-embedder url=”http://transportpublic.org/wp-content/uploads/2021/05/20210525-JUNTA-OBERTA-PEATGES.pdf” title=”20210525 JUNTA OBERTA PEATGES”]

Descarrega aquí la presentació

Com a PTP no només defencem el transport públic, actualment hi ha molts més agents que afecten a la nostra mobilitat i la desaparició dels peatges és una afectació directa al transport públic.

Venim d’una situació “Autovies, Autopistes i AVE” així com subvencions a l’automoció: des d’ajudes a la compra fins a la xarxa finançada amb diner públic. Durant els últims 10 anys l’evolució de km de autopistes i autovies ha incrementat molt en comparació amb els km dedicats a ferrocarril.

Cal, però, comparar-nos amb la resta d’Europa. L’estat español és dels països amb més xarxa d’alta capacitat però és de les que té el percentatge més baix de xarxa pagada pels propis usuaris. Seguint amb la comparació europea, capta l’atenció ja que les vies d’alta capacitat lliures de tarificació són una excepció a Europa, ja que tenim un cost associat de manteniment a cobrir. Això suposa que el repartiment modal de viatgers de llarga distància sigui absolutament a favor del transport per carretera, on sovint oblidem comptar també amb el cost energètic de compra i construcció del vehicle.

Cal tenir clara una cosa: el transport públic paga cànon, repercutit en el preu del bitllet. També el transport aeri, llavors, perquè no paguem per carretera?

Què s’està pagant actualment?

A Catalunya, tenim xifres de 9-11 cèntims al quilòmetre. Aquests peatges actualement es paguen a un privat, sense transparència sobre quant d’aquest import van a manteniment i quant és benefici per l’empresa.

Si comparem amb estats europeus, l’estat espanyol és dels que menys carreteres de pagament té però les que té són de les més cares d’Europa.

Tenim un model que no és pagament per ús, sinó un tipus de tarifa plana: model per vinyeta. És un model extés en països d’extensió més aviat mitjana-petita, similar a Catalunya en aquest aspecte. D’aquest model en destaquem el model a Alemanya:

 • Es plantegen vinyetes per a vehicles pesants des de 2005 creant un cost en base a les externalitats (tenint en compte factors de manteniment de la infraestructura segons pes, soroll i emissions).
 • El 2019 es posa en marxa un sistema per a vehicles lleugers segons potència i emissions. Aqeust impost es podia desgravar de l’impost de successions i per això el TSJEU va declarar que era un fet discriminatori i s’està modificant actualment.

Està clar, però, que si les vies d’alta capacitat són gratuïtes les haurem de pagar entre tots, usuaris i no usuaris, a través dels nostres impostosos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Calendari d’alliberament dels peatges a Catalunya

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Càlcul aproximat de costos de manteniment

IMPORTANT: no són dades 100% contrastades sinó aproximades

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Des de la junta de la PTP considerem que tenim concens en les següents afirmacions:

 1. Som contraris a l’eliminació dels peatges a les vies de gran capacitat. Creiem que incentiva l’ús del vehicle privat i que impedeix la internalització dels costos ambientals.
 2. Creiem que s’han de fer extensives a totes les vies d’alta capacitat.
 3. Creiem que han d’afectar tant al cotxe (i moto) com al transport de mercaderies per carretera.
 4. Creiem que la recapatació ha de ser de titularitat pública i amb destí finalista dels recursos generats: manteniment i millora vies, mobilitat sostenible i transport públic, salut.
 5. Cal plantejar mesures que afavoreixin el reequilibri territorial: reinversió en transport públic als territoris que tinguin fluxos més afectats, bonificacions per residents i trajectes curts.
 6. Cal evitar macro-projectes tecnològics per al sistema de recaptació: hi ha solucions que funcionen ja actualment.
 7. Ha d’anar coordinat amb la creació d’una taxa de congestió a àrees metropolitanes.
 8. No substitueix als impostos sobre CO2 i hidrocarburs.

Debat entre assistents

Podeu trobar les intervencions dels assistents al vídeo que apareix més abaix, així com a l’acta que trobareu també al final de la pàgina.

Conclusions

Es mostren a continuació els resultats obtingut a l’enquesta:

Amb el debat transcorregut i les respostes obtingudes, les conclusions a les que es va arribar són:

 • Es tindran en compte també les afectacions a les vies secundàries.
 • No s’acceptaran grans infraestructures d’ampliació viària
 • No es considerarà bonificació per “residents” directament
 • Les accions de millora del transport públic no han d’anar abans de les actuacions per disminuir el fluxe de vehicles privats, sinó de forma coordinada i paral·lelament conseqüent.
 • Es prendrà acció directa i campanya per evitar l’aixecament de barreres en la mesua del possible
 • Es defençarà principalemtn el pagament per quilòmetre, entenent que el pagament per vinyeta sempre serà millor que res
 • Les polítiques de descompte es pensaran, a l’hora de reclamar-les, segons ocupació, emissions i dia i hora

[/vc_column_text][vc_btn title=”Descarrega aquí l’acta de la junta oberta” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Ftransportpublic.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F05%2F20210525-Junta-Oberta-Peatge-Interurba.pdf|target:_blank”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/ahNvfo7O_u4″][/vc_column][/vc_row]

També et pot interessar...