Search

La PTP demana que els usuaris siguin informats de les darreres retallades de la xarxa d’autobusos de TMB, siguin temporals o definitives

nov. 04 2014

nov.

04

2014

20141104-vxb-tmb

 

A partir del 15 de setembre s’ha produït un empitjorament progressiu de les freqüències a 20 línies de bus convencional en dia feiner, 17 línies en dissabte i 19 en festiu

Les noves freqüències no s’han anunciat a cap comunicat ni avís del servei. Les tires amb la informació de cada línia tampoc no han estat actualitzades, fins i tot afectant a línies que funcionen amb horari, que ja no compleixen

Tal com reclamem des de l’inici de la nova xarxa bus (NXB) cal fer una reflexió sobre el funcionament de la xarxa d’autobusos en cap de setmana.

 


 

 

RETALLADES SOBRE EL SERVEI. Més enllà dels moviments de flota propis d’una reestructuració del servei amb motiu de la nova xarxa de bus, que es va anunciar amb recursos constants, la PTP ha constatat per horaris una reducció global del servei de bus de TMB que afecta les línies convencionals. Aquesta situació és conseqüència de la no reposició del personal operatiu jubilat amb nous treballadors denunciada des de fa temps pels sindicats de Transports de Barcelona. Els temps d’espera s’han incrementat més de dos minuts a les següents línies:

  • En dia feiner, les següents vint línies: 11, 13, 21, 26, 37, 40, 42, 45, 51, 57, 60, 62, 67, 76, 78, 79, 91, 95, 143, 157 i 185
  • En dissabte, les següents disset línies: 11, 14, 26, 37, 40, 42, 51, 54, 60, 62, 63, 68, 76, 78, 79 i 91 i la 143, que deixa de circular en dissabtes i festius.
  • En festiu, les següents dinous línies: 11, 14, 20, 39, 40, 42, 51, 54, 55, 57, 60, 62, 64, 67, 76, 78, 79, 157 i la 143 que deixa de circular en dissabtes i festius

 

En la taula de l’ANNEX 1 es pot veure la comparació detallada dels intervals de pas, línia a línia, dels autobusos de TMB de fa un any fins ara (novembre 2013 – novembre 2014). Les principals retallades es produeixen sobre línies que ja tenien un interval de pas força elevat i que presentaven uns horaris no cadenciats (que es repeteixen cada hora). La PTP ha manifestat des de fa temps el seu desacord amb l’actual política de freqüències no cadenciades quan l’oferta ronda els intervals de 15, 20, 30 o 60 minuts. Tampoc no resulta lògic que en una xarxa de bus urbà d’una gran capital es donin intervals com els que ofereix la línia 51, passant cada 50 minuts; la línia 42, cada 36 minuts, o la línia 26, cada 31 minuts. Trams d’aquestes línies estan previstes de ser incorporades a serveis de la nova xarxa de bus, amb intervals en dia feiner de 5-8 minuts.

 

Queden poques línies d’autobús convencional amb freqüències inferiors als 12 minuts en dissabte. La majoria de línies es queden en freqüències entre els 14 i el 20 minuts, tot i que hi ha barris com Ciutat Meridiana que cap de les línies tenen freqüències inferiors als 30 minuts.

 

En el cas dels festius és on hi ha més afectació de les retallades. El servei convencional de bus s’ha quedat amb freqüències al voltant dels 30 minuts. Queden línies amb freqüències extemporànies com la 60 que funciona cada 80 minuts, la línia 51 cada 65 minuts, la 40 cada hora o la 78 cada 50 minuts.

 

MANCA D’INFORMACIÓ I USUARIS DESORIENTATS. Al llarg dels darreres dies, diversos ciutadans s’han adreçat a la PTP per informar que havien notat un increment dels temps d’espera a les línies que funcionen per interval i un incompliment d’horaris a les línies que funcionen per horari detallat, sense que ningú no els informés. La informació és bàsica per poder decidir quin transport és més convenient en cada moment i un dret dels usuaris. En aquest cas TMB no ha informat d’una de les més grans retallades de bus; ni com a avís puntual a les parades, ni modificant les tires horàries de les línies, ni utilitzant els teleindicadors, ni per les alertes personals per línia, ni per la web, ni per les xarxes socials twitter ni facebook.

 

Per tot això es demana a TMB que:

  • Seguint l’esperit de la certificació de qualitat UNE 13816 i del més pur sentit comú reclamat des de la PTP, avisar de les noves freqüències a les parades igual que fa quan hi ha millores en el servei. (Vegeu ANNEX 2: Certificacions de línies per cotxeres)
  • Fer un replantejament de la xarxa global els caps de setmana. Igual que les pautes de mobilitat nocturnes són diferents a les diürnes, caldria adaptar els itineraris de les línies pels caps de setmana. El plantejament actual de mantenir l’oferta de feiner però degradada, amb dos nivells de servei (NXB i convencional) és ineficient. Si la solució per als caps de setmana i festius és la NXB cal potenciar-la i fer-la arribar a tota la ciutat, sinó cal reorganitzar la totalitat del servei
  • Generar una xarxa amb horaris competitius. Per tal que totes les línies facin xarxa es necessari fixar unes freqüències elevades que minimitzin l’afectació que suposa el transbordament a la NXB. A la resta de casos caldria establir unes esperes màximes de 10′, 15′ i 20′. Les línies en què aquest criteri estigui superat, caldria avaluar la seva utilitat global i la possibilitat d’avançar la seva transformació i unificació en corredors de la NXB.
  • Aclarir si els canvis de freqüència es deuen a problemes temporals de manca de personal o seran definitius, cosa que determinaria el tipus d’informació a donar als passatgers i passatgeres.
  • Pactar amb la ciutadania i els sindicats una nova xarxa on es millorin les condicions del transport públic de superfície i es posi fi a la pèrdua de llocs de treball al transport públic. En aquest pacte han de ser-hi present les administracions públiques consorciades al si de l’ATM: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana.

logo15-save Descarregar annexos

logo15-save Descarregar nota de premsa completa

També et pot interessar...