Search

Propostes del 1r Congrés en Defensa del Transport Públic

maig 04 2015

maig

04

2015

20150400-1r-congres-propostes
20150400-1r-congres

Propostes (PDF)Galeria de fotos (PTP)Mapa de conflictesWeb del Congrés

 

Propostes sobre tarifes i finançament del transport públic

 • Política de fidelització als usuaris del transport públic amb abonaments indexats al salari mínim i gratuïtat per a determinats col·lectius
 • Gravar l’ús del transport privat en favor del transport públic via:
  • aparcaments de cotxes i motos
  • benzina
  • matriculació
 • Ús de la taxa turística per millorar el transport públic
 • La organització dels grans esdeveniments han de finançar els costos del transport públic
 • Urgeix l’aprovació d’una llei de finançament del transport públic (pendent des del juny 2004)
 • Acabar amb els sous astronòmics dels directius de les empreses del transport públic
 • Disminuir els costos d’operació amb mesures d’eficiència, no amb retallades, i no carregar les inversions d’infraestructura als costos d’explotació
 • Les empreses han de cofinançar el transport públic de els i les treballadores: aplicar la normativa existent de l’any 2010 de desgravació fiscal a empreses i treballadors que es desplacin en transport públic
 • Política de fidelització als usuaris del transport públic
 • Simplificació de la zonificació del transport públic perquè no generi desequilibris en el territori
 • Tots els concursos del transport públic han d’incloure formules de gestió interessada

Propostes sobre serveis de transport públic – Àrea metropolitana

 • Garantir el dret per a tothom de l’accessibilitat al 100% de tot el transport públic. (problemes en les rampes, megafonia…)
 • Acabar totes les infraestructures aturades -L9, tramvia per al Diagonal, intercanviadors,…- fent la priorització amb la participació ciutadana.
 • Xarxa de Bus d’àmbit metropolità: que guanyi espai al vehicle privat i que es millori la flota des del punt de vista del medi ambient.
 • Recuperar i potenciar el Bus de proximitat.
 • Aposta per la bicicleta pública amb plantejament metropolità integrada en el transport públic. Millora de les infraestructures amb via segregada a la calçada. Priorització de la bicicleta elèctrica en els barris de la muntanya.
 • Potenciar la intermodalitat i connectivitat entre tots els transports públics.

Propostes sobre serveis de transport públic – Interurbanes/rodalies

 • Garantir per llei una política de mínims en l’oferta territorial que sigui suficient, ajustada a la demanda a tot el territori, en termes de freqüència, fiabilitat i temps de recorregut.
 • Priorització del ferrocarril convencional, en base al manteniment i la millora d’aquesta infraestructura, davant de l’alta velocitat
 • Assegurar la inversió necessària per fer el transport públic competitiu respecte la mobilitat particular motoritzada. Es proposa el desdoblament de les vies úniques i la millora de la capacitat dels accessos a Barcelona, així com la dignificació de les estacions actuals i crear-ne de noves quan sigui necessari.
 • Exigència d’accessibilitat 100% a les noves concessions i a les existents segons l’any horitzó de la normativa. Quan hi ha incompliment, el règim sancionador ha de contemplar la retirada de la concessió.
 • Transversalitat ferroviària complementària a la radialitat. Afavoriment de la comunicació no radial entre centres de mobilitat. Complementar la transversalitat amb línies d’autobús allà on no hi hagi xarxa ferroviària.
 • Intermodalitat i oferta coordinada amb la demanda. Promoure la connectivitat entre els mitjans de transport: públic-públic i públic-privat. Definició dels punts d’intercanvi perquè quedi clar on són.
 • Coordinació a nivell horari i informatiu de local a internacional
 • Millora de la Informació, atenció i participació a/de l’usuari. Possibilitat de reclamació de bitllet a totes les estacions per incompliment de servei.
 • Augment de la formació i qualificació del personal dels serveis operadors i de les funcions que ha de fer aquest personal (venda de bitllets amb descompte dalt el tren, per exemple)
 • Atenció al públic cobreixi tot l’horari efectiu del servei

Propostes sobre model de gestió pública i participació ciutadana

 • Municipalització i gestió publica directa del transport públic
 • Control de la gestió i corresponsabilitat en la presa de decisions per part d’usuaris/es treballador/es i administracions
 • Simplificació de l’administració de transport públic amb visió local i global
 • Auditoria del deute del transport públic per part de la ciutadania i no pagar el deute il·legítim
 • Accessibilitat universal
 • La T Mobilitat hauria de ser:
  • De propietat i gestió pública
  • Que afavoreixi l’ús del transport públic
  • Transparent
  • Les dades no han de ser personals i només han de servir per les estadístiques / funcionament de la mobilitat

 

També et pot interessar...