El 8 de juny de 1993 es fundava a Barcelona l’Associació per a la Promoció del Transport Públic, amb l’objectiu de resituar una política d’infraestructures centrada en l’automòbil i en favor d’un model de mobilitat més integrat socialment i més respectuós amb l’entorn. Era una època de ressaca olímpica, amb unes Rondes i uns viaductes a la mateixa plaça de les Glòries acabats d’estrenar, però amb una xarxa de metro estancada i un transport públic perdent posicions. En aquest context els nostres fundadors, Pau Noy, Manel Ferri, Juan Ramón Domínguez, Ole Thorson i Pelayo Martínez, decideixen posar en marxa un projecte social i ambiental del tot inèdit a Espanya, una associació dedicada exclusivament a defensar polítiques de transport públic i mobilitat sostenible de persones i mercaderies. La màxima de la PTP ha estat la divulgació dels avantatges de la mobilitat sostenible entre la societat i la reivindicació de millores a la nostra xarxa de transport públic.


Primer logo de la PTP, de 1993

 

La divulgació social és clau per assolir progressos

En l’àmbit divulgatiu la PTP va posar en marxa la primera revista sobre Mobilitat Sostenible, arribant a un tiratge de 4.000 exemplars,  la sèrie radiofònica “Mobilitat Sostenible” a COM Ràdio, la primera exposició sobre mobilitat i canvi climàtic “Mou-te amb el Planeta” (2006), una mini-sèrie de televisió “Mobilitats” (2008) distribuïda per la xarxa de televisions locals, i el videojoc “Els sostenibles en moviment” (2010). També ha realitzat el taller escolar “Descobreix el teu transport públic” i ha construït una guia pedagògica per a professors i professors anomenada “Mou-te en companyia“. L’accíó més popular en matèria de divulgació ha estat la cursa de transports que es celebra anualment a Barcelona, Tarragona i Lleida. Per fer més assequible i atractiu l’ús del transport públic la PTP també ha liderat iniciatives com els mapes de temps de viatge de la xarxa ferroviària central, de xarxes de bus comarcals, guies per seleccionar la millor tarifa o infografies divulgatives de la mobilitat sostenible.


Segon logo de la PTP, de 2003

 

La reivindicació d’un altre model de mobilitat i una millor xarxa de transport públic

En el moment de la seva fundació, la PTP pensava en uns primers objectius que han estat clarament superats, com són la creació d’una autoritat reguladora del transport (ATM, 1996), la implantació d’una tarifa integrada pel transport públic (Sistema Tarifari Integrat, 2001) i la importació del dia europeu sense cotxes (Jornada d’Auto-Reflexió, 1999), que ha donat lloc a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura…

La PTP ha abordat petites i grans batalles, com la defensa de les Rodalies. Des de principis de la dècada del 2000 la PTP i els sindicats hem estat denunciant l’abandonament del ferrocarril convencional, fins i tot quan l’atenció mediàtica i política majoritària només es centrava en l’AVE Madrid – Barcelona. Amb diverses iniciatives hem intentat canviar una visió del ferrocarril purament infraestructural cap a una visió més orientada al servei de la mobilitat quotidiana, planificant primer els objectius horaris per després adaptar les infraestructures de forma racional i constant. Els projectes més destacats són el pla Tren 2014 i el TicTacTren per a Catalunya i el pla Tren 2020 per a Espanya.

Alguns èxits i molts més motius per continuar

Gràcies a la tasca de la PTP ha estat possible l’aprovació d’algunes lleis al Parlament de Catalunya que recolzen el transort públic, es va posar en marxa el primer servei de Carsharing d’Espanya o la línia del Bus Exprés de la Vall del Tenes, o l’abaratiment de les targetes T-Mes de 2 a 6 zones per a què surtin a compte amb menys de 40 viatges al mes. El recolzament de la PTP també ha estat fonamental per a la implantació del Trambaix i el Trambesòs, una de les operacions amb millors resultats de mobilitat, urbanístics i recolzament social de les darreres dècades. També hem liderat un nou tipus de carril bus interurbà en autopistes, basats en infraestructures low cost, i el funcionament del carril bus-VAO de forma bidireccional.

Al llarg de 25 anys de lluites s’han aconseguit alguns èxits més, però la situació de la mobilitat actual fa que encara siguem molt necessaris. Tenim molts projectes a defensar en matèria de tarifes, com la T-Ambiental, o per fer un ús més democràtic i sostenible de les infraestructures. Sense anar més lluny, aquest any hem vist com un plenari municipal barceloní es feia enrera amb la connexió dels tramvies per la Diagonal, i com els alcaldes de Salou i Cambrils promouen un desmantellament ferroviari a la costa que es convertiria en la primera supressió d’una infraestructura amb servei de rodalies de la democràcia.

Celebrem els 25 anys amb energia positiva, cada vegada amb més persones implicades i amb la voluntat d’aportar el millor de tots nosaltres per afavorir un món millor.